szkodniki w glebie

  • śnieg

    Szkodniki roślin. Gdzie zimują szkodniki?

    Szkodniki roślin zimują w ziemi? Podobnie jak rośliny, także szkodniki przechodzą w stan spoczynku. Czekają na wiosnę, by wrócić do życia i z nową siłą zaatakować okazy, którymi się żywią.

  • Nakłuwając ziemię prętem, sprawdzimy, czy nie ma w niej podziemnych korytarzy wydrążonych przez gryzonie.

    Szkodniki żyjące w glebie

    Ci "dzicy lokatorzy" ogrodu na co dzień przebywają ukryci pod ziemią, ale potrafią nam sprawić wiele kłopotów.