termowizja

 • badania termowizyjne

  Badanie termowizyjne. Samemu czy z wykonawcą?

  Choć badanie termowizyjne można zrobić samemu, to lepiej zlecić jego wykonanie specjaliście. Prawidłowa analiza termogramów jest dosyć trudna, wymaga dużej wiedzy i doświadczenia ze strony osoby, która je wykonuje.

 • termowizja

  Opór cieplny ściany

  Opór cieplny to podstawowa właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany. Opór cieplny R jest odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U. Im większa wartość oporu cieplnego ścian, tym mniej ciepła ucieka przez przegrody i tym wolniej się to dzieje, a więc tym skuteczniejsze jest ocieplenie przegrody zewnętrznej i bardziej energooszczędny dom.

 • Zdjęcie termowizyjne (termogram) domu

  Opór cieplny R ściany

  Opór cieplny R jest to właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany.