własność lokalu

  • Wszelkie prawa i obowiązki właścicieli oraz zarząd nieruchomością wspólną regulują przepisy ustawy o własności lokali

    Kupno mieszkania w prywatnej kamienicy

    Chcemy z bratem kupić mieszkania w przedwojennej kamienicy, należącej do prywatnego właściciela. Spośród mieszkających tam osób, część wykupiła swoje lokale, pozostali to lokatorzy. Jak rozliczać koszty utrzymania budynku, i czy właściciel całego domu ma jakieś szczególne uprawnienia? Maria Z.