woda opadowa

  • 13965855 https bi

    Prawo o wodzie opadowej na działce

    Działka budowlana, na której znajduje się dom, powinna mieć kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

  • Odwodnienie działki, czyli sucho po deszczu

    Grząska działka i kałuże wokół domu po każdej ulewie to nie tylko kłopoty komunikacyjne, ale również niebezpieczeństwo zawilgacania ścian fundamentowych i całego budynku.