wydatki

  • Kupując dom do modernizacji, nie przeprowadziliśmy ekspertyzy jego stanu oraz gruntu, na którym stoi. Zanadto zawierzyliśmy sprzedawcom i spotkało nas wiele problemów oraz nieplanowanych wydatków.

    Remont domu droższy od budowy

    Popełniliśmy mnóstwo błędów, które sporo nas kosztowały. Opowiadamy o tym nie po to, by kogoś zniechęcać, ale żeby przestrzec. Bo mimo wszystko uważamy, że warto mieć własny dom.