wywóz ścieków

  • Niezależnie od tego, czy mamy własną oczyszczalnię ścieków czy jesteśmy podłączeni kanalizacji ogólnospławnej, mamy obowiązek podpisać umowę na wywóz ścieków

    Wywóz ścieków

    Każdy dom musi być podłączony do kanalizacji, ewentualnie - po spełnieniu pewnych warunków - możemy dostać zgodę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Tak, czy tak, gdzieś te ścieki musimy odprowadzać.