zachowek

  • Zachowek z założenia ma chronić interesy najbliższych osób spadkodawcy, gdyby zostali oni pominięci przy dziedziczeniu

    Zachowek

    Dowiedziałem się od krewnych, że ojciec zamierza mnie wydziedziczyć, a cały swój majątek chce przepisać na jednego z kuzynów. Czy to jest zgodne z prawem? Janusz M.