zgłoszenie do zamieszkania

  • 8381263 https bi

    Zamieszkać zgodnie z prawem

    Żeby zamieszkać legalnie we własnym domu, nie wystarczy go wznieść zgodnie z prawem i sztuką budowlaną. Trzeba go jeszcze zgłosić do użytkowania.