żółtnica pomarańczowa

  • maklura

    Maklura - gorzka pomarańcza

    Nazywany jest gorzką pomarańczą, końskim jabłkiem lub... małpim mózgiem. Drzewa, które go rodzą, spotyka się też w Polsce. Jesienią budzą zdumienie.