Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Tegoroczna edycja Builder Super Power – pracownicy Blachy Pruszyński wyróżnieni!

MP

Kolejna edycja wyróżnienia „Builder Super Power” wyłoniła aż 38 Laureatów.

Builder Super Power 2022
Builder Super Power 2022
Fot. Blachy Pruszyński

Są to przede wszystkim znakomici dyrektorzy i menedżerowie zarządzający różnymi działami, reprezentujący firmy dystrybucyjne, generalnego wykonawstwa, produkcyjne i architektoniczne. Sukces firmy to organizacja i strategia poszczególnych komórek przedsiębiorstwa, czyli odpowiedzialni za ich realizację ludzie. Firma Blachy Pruszyński może się pochwalić wyjątkowymi pracownikami, którzy wspólnie tworzą doskonale prosperujące przedsiębiorstwo. W kategorii „Badania i Rozwój” nagrodę otrzymał

Piotr Olgierd Korycki - Pełnomocnik Zarządu ds. Wdrożeń Pruszyński Sp. z o.o., który odpowiada za wdrażanie wyrobów budowlanych do zastosowania w budownictwie, współpracę z jednostkami naukowymi, badawczymi w kraju i za granicą oraz za wsparcie techniczne. Drugim Laureatem jest Rafał Kuczyński – Dyrektor Handlowy Pruszyński Sp. z o.o. . Otrzymał wyróżnienie w kategorii Handel i Sprzedaż i sprawuje pieczę właśnie nad tym działem. Ta nagroda to uznanie za kompetencję, talent oraz przedsiębiorczość, dlatego jest dużym powodem do dumy dla całego przedsiębiorstwa Blachy Pruszyński.

    Więcej o:

Skomentuj:

Tegoroczna edycja Builder Super Power – pracownicy Blachy Pruszyński wyróżnieni!