Konkurs w ramach Gdynia Design Days 2012

red.

Twój projekt może promować program "Kultura się liczy"

konkurs, Kulturalny Gadżet
Zaprojektuj "Kulturalny Gadżet"
mat. prasowe

Narodowe Centrum Kultury, Kaniewski Haute Design oraz festiwal Gdynia Design Days zapraszają do udziału w konkursie pt. "Kulturalny Gadżet" na projekt gadżetu promującego program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury pod nazwą "Kultura się liczy".

Program "Kutura się liczy" zainicjowany został w styczniu 2010 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Kultura zaliczana jest często wyłącznie do sfery generującej koszty. Postrzegana jest jako luksus, nadprogramowy bonus. Tymczasem, to ona sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Uczestniczy w nim za sprawą przemysłów kreatywnych. Ważny jest też jej wpływ pośredni, w postaci podtrzymywanych przez kulturę norm sprzyjających innowacyjności, kreatywności, wspólnemu działaniu, zaufaniu i tworzeniu kapitału społecznego.

Celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia kultury i jej prorozwojowego potencjału w różnych segmentach życia społecznego, w tym również w gospodarce.

Na laureatów konkursu czekają nagrody o łącznej wartości 7 000 zł oraz możliwość realizacji zwycięskich projektów przez Narodowe Centrum Kultury.  W ramach konkursu przyznana zostanie nagroda główna oraz dwa wyróżnienia. Wręczenia nagród odbędzie się 8 lipca 2012 roku podczas Gdynia Design Days.

Projekty można zgłaszać do 29 czerwca. Należy je przesłać na adres kulturalnygadzet@kaniewskidesign.com.

Skomentuj:

Konkurs w ramach Gdynia Design Days 2012