Na schody do domu

Tekst Henryk Pieczarowski; rysunki Wawrzyniec Święcicki
03.02.2006 , aktualizacja: 08.03.2005 15:11
A A A Drukuj
Deszcz, śnieg i mróz ujawniają na schodach zewnętrznych wszelkie wady materiałów oraz błędy wykonawstwa.
Schody zewnętrzne wykonuje się najczęściej jako betonowe i po zakończeniu prac budowlanych okłada klinkierem, kamieniem lub płytkami ceramicznymi. Można również wykonać schody ażurowe, których stopnie będą osadzone w konstrukcji stalowej, żelbetowej lub kamiennej.

Niezależnie od budowy każde schody powinny być wygodne i bezpieczne, a to oznacza nie tylko odpowiednie nachylenie biegu i wymiary stopni (patrz ramka), ale także właściwie dobrane wykończenie.

Gdzie łatwo o błąd

- Wysokość pierwszego i ostatniego stopnia. Gotowe wykończone okładziną stopnie muszą być równe i odpowiednio wyprofilowane. Z tego względu już na etapie wylewania schodów powinno być wiadomo, czym będą wykończone. Aby gotowe stopnie były równej wysokości, w surowych schodach betonowych stopień ostatni (przy drzwiach wejściowych do domu) powinien być niższy o grubość okładziny spocznika, a stopień pierwszy (przy ziemi) - wyższy o przewidywaną grubość wykończenia chodnika przed domem.

- Mocowanie słupków balustrady. Również na etapie wylewania schodów (a najpóźniej przed ich obłożeniem) powinno się ustalić miejsca mocowania słupków balustrady i w tych miejscach osadzić w betonie pręty wystające ponad jego powierzchnię. Do nich po położeniu okładziny będzie przyspawana balustrada. Pozwala to montować okładzinę w taki sposób, aby można było w płytkach wycinać jedynie otwory na pręty (nie ma wówczas potrzeby cięcia płytek, co zawsze pogarsza parametry użytkowe okładziny i szpeci schody). Wprawdzie słupki balustrady można także przykręcać, ale wymaga to wiercenia otworów w już ułożonej okładzinie, co często prowadzi do jej uszkodzenia.

- Wyprofilowanie schodów. Schody zewnętrzne powinny być wyprofilowane ze spadkiem 3% (0,03 cm/100 cm) w dwóch płaszczyznach, tzn. od rogu (patrz 2), co zapewnia odprowadzenie wody tak, by nie tworzyła zastoin ani na spoczniku, ani na stopniach. Dopiero na tak przygotowanych schodach można układać okładzinę.

Jaki materiał na okładzinę

Okładziny schodów zewnętrznych powinny spełniać następujące podstawowe wymagania:

- nasiąkliwość - poniżej 3%,

- mrozoodporność (określona zgodnie z normą EN-ISO) - powyżej 100 cykli,

- antypoślizgowość - minimum R9.

Ze względu na to, że okładzina zewnętrzna schodów jest intensywnie użytkowana i stale nanosi się na nią piasek, powinna się cechować także dużą odpornością na ścieranie, a zatem do wymagań podstawowych należy dołączyć:

- ścieralność wgłębną - nie większą niż 175 mm3.

Powierzchniową odporność na ścieranie inaczej określa się dla płytek szkliwionych (niezalecanych na schody i oznaczanych symbolem GL), a inaczej dla znacznie lepszych na takie schody płytek nieszkliwionych (oznaczanych UGL).

Dla płytek nieszkliwionych określa się odporność na ścieranie wgłębne wyrażoną objętością materiału startego z powierzchni w milimetrach sześciennych. Im mniejsza objętość startego materiału, tym jest on bardziej odporny na ścieranie. Maksymalne wielkości tego parametru dla poszczególnych grup płytek podano w Tabeli 1; podobnych danych należy szukać w katalogach, aprobatach i atestach płytek.

Dla płytek szkliwionych ustala się ścieralność powierzchniową i wyraża ją liczbą obrotów urządzenia pomiarowego. Płytki szkliwione są oferowane w klasach: 0, 1, 2, 3, 4 i 5, przy czym im wyższa klasa, tym lepsza odporność powierzchni szkliwionej płytki na ścieranie i zarysowanie.

Odporność na ścieranie płytek nieszkliwionych

Płytki.Maks. objętość startego materiału
Grupa Rodzaj.
prasowane:.
BIagres porcellanato 175
BIbterakota i klinkier prasowany 175
ciągnione: .
AIklinkier i kamionka 275
Klejenie okładzin

Zarówno płytki, jak i całe stopnice powinno się mocować na odpowiednio dobrane elastyczne zaprawy klejące:

- do kamienia oraz płytek ceramicznych - cienkowarstwowe,

Zobacz także
  • Na schody do domu curacao75 20.02.11, 16:07

    z wymienionych produktów używaliśmy sopro i jest to produkt który wart był swojej ceny...gorzej płytki ;/»

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych