Jak rozmnożyć pelargonie?

Rozmnarzanie pelargonii

Rozmnarzanie pelargonii (Fot. PAWEŁ SŁOMCZYNSKI)

Sierpień to najlepszy czas na rozmnażanie tej popularnej rośliny balkonowej, ponieważ to właśnie wtedy jest w pełnym rozkwicie.

Pierwszy krok

Ze zdro-wych ro-ślin ostrym no-żem ści-na-my wierz-choł-ki pę-dów o dłu-go-ści 5-8 cm. Ob-ry-wa-my z nich dol-ne li-ście i pą-ki kwia-to-we.

Pod-sta-wy Sa-dzo-nek za-głębia-my w wilgotnym pia-sku i usta-wia-my w nie-zbyt -na-sło-necz-nio-nym miej-scu. Ukorzenią się po 2-3 tygodniach.Fot. SHUTTERSTOCK

Drugi krok

Pod-sta-wy sa-dzo-nek za-głębia-my w wilgotnym pia-sku i usta-wia-my w nie-zbyt -na-sło-necz-nio-nym miej-scu. Ukorzenią się po 2-3 tygodniach.

uko-rze-nio-ne -rośliny prze-sa-dza-my do śred-nio- żyz-nej zie-mi i umiar-ko-wa-nie pod-le-wa-my. Gdy pod-ros-ną,  przy-ci-na-my je nad 2.-3. li-ściem.Fot. SHUTTERSTOCK

Uko-rze-nio-ne -rośliny prze-sa-dza-my do śred-nio- żyz-nej zie-mi i umiar-ko-wa-nie pod-le-wa-my. Gdy pod-ros-ną, przy-ci-na-my je nad 2-3 li-ściem.

e-ogrody na wideo

Zobacz także
  • Jeśli zobaczysz kaskady bujnych, czerwonych kwiatów na balkonie, będą to na pewno pelargonie bluszczolistne. Pelargonie - idealne kwiaty na balkon
  • Fuksja Shadow Dancer Improved Rosella Rośliny na balkon wschodni. Jakie rośliny dobrze znoszą słońce
  • Nemezja z serii Sunsatia dobrze znosi chłód i kwitnie od przedwiośnia do początku zimy. Pędy (o dł. 40 cm) z czasem rozkładają się na boki Rośliny egzotyczne na balkon
Skomentuj:
Jak rozmnożyć pelargonie?
Zaloguj się

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX

Więcej o ogrodach