Co i kiedy można wykopać z natury?

Wiesław Gawryś, mgr inż. ogrodnictwa

Zawsze mnie kusi, żeby wykopać z łąki parę roślin i przenieść je do ogrodu. Czy to legalne? Magdalena Wróbel

Kokoryczka wielokwiatowa
Kokoryczka wielokwiatowa
Fot. Shutterstock/venars.original

Przede wszystkim nie wolno wykopywać ani zbierać nasion z gatunków będących pod ochroną, takich jak lilia złotogłów , pełnik europejski  i goryczka wiosenna. Nie wolno też pozyskiwać żadnych okazów (nawet pospolitych) z terenów chronionych (jak parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne itp.).

Poza wymienionymi przypadkami rośliny pospolite, np. knieć błotną, kokoryczkę wielokwiatową lub dzwonek rozpierzchły teoretycznie można wykopać na nieużytkach bądź przydrożach i przesadzić do ogrodu. Najchętniej jednak przenieślibyśmy roślinę dojrzałą, kwitnącą, w pełnej krasie. Tymczasem właśnie takie źle znoszą przesadzanie i często szybko po tym zabiegu zamierają. Dlatego lepiej zebrać nasiona lub wykopać okazy młode, które o wiele łatwiej przyjmą się w ogrodzie.

Nigdy jednak nie wykopujmy wszystkich roślin z danego stanowiska, aby go nie zniszczyć! Możemy pozyskać tylko do 20 proc. występujących tam okazów i do ok. 40 proc. nasion. Pamiętajmy też, że wykopywanie roślin z natury prowadzi do zubożenia środowiska, a w większej skali zagraża istnieniu danego gatunku. Ponadto rośliny najlepiej wyglądają właśnie w swoim naturalnym siedlisku, więc tam należy je pozostawić. Zwłaszcza że większość naszych krajowych dekoracyjnych gatunków można kupić w szkółkach lub centrach ogrodniczych!

Zanim zdecydujemy się na przeniesienie roślin, zastanówmy się też, czy w naszym ogrodzie możemy im zapewnić takie warunki, jakie miały w naturze. Bo jaki jest sens wykopania rośliny bagiennej czy torfowej, jeśli w ogrodzie mamy tylko suche stanowiska? To samo dotyczy specyficznych wymagań co do odczynu podłoża - roślinom wyraźnie kwasolubnym i zdecydowanie zasadolubnym musimy przygotować właściwą glebę.

Skomentuj:

Co i kiedy można wykopać z natury?