Ochrona roślin

Ochrona roślin. Chcąc mieć zadbany ogród, potrzebny jest pomysł, plan, podstawowa wiedza i środki ochrony roślin. W internecie bez problemu znaleźć można narzędzie o nazwie wyszukiwarka środków ochrony roślin, czy też po prostu wyszukiwarka śor.

Ochrona roślin jest bardzo ważnym elementem w produkcji roślinnej. Zapewnienie roślinom ochrony przed agrofagami wiąże się z uzyskaniem wysokiej jakości plonów. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych (ochrona roślin bez chemii), w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy.

Metody ochrony roślin dzieli się na: metody zapobiegawcze, metody bezpośredniego zwalczania, metody fizyczne, metody biologiczne oraz metody chemiczne. Uwaga! Warto pamiętać, aby ochrona roślin była bezpieczna dla pszczół.

Na ochronę roślin można spojrzeć także w innym aspekcie. Chodzi o rośliny pod ochroną. Chronionych gatunków nie wolno uprawiać w ogrodzie, z wyjątkiem roślin pochodzących z licencjonowanej hodowli lub od sprawdzonego sprzedawcy, posiadającego zezwolenie na ich sprzedaż. Pozyskując zagrożone gatunki ze stanowisk naturalnych, jesteśmy narażeni na kary finansowe oraz konfiskatę roślin.