żurawie

  • Żurawie w Polsce

    Żurawie w Polsce

    Żurawie dobierają się w pary na całe życie - są symbolem miłości, wierności i oddania. Obserwując je, można się wiele nauczyć.