Formalności budowlane

Od czego zacząć budowę domu? Oczywiście od zakupu działki. Ale zanim przystąpimy do prac ziemnych, czekają nas liczne formalności budowlane.

Formalności budowlane krok po kroku. Kiedy już kupiliśmy działkę, z reguły znów zadajemy sobie pytanie, od czego zacząć budowę domu. Im precyzyjniej sobie odpowiemy na to pytanie, tym mniej przeszkód napotkamy podczas budowy. Dokumenty potrzebne do budowy domu. Jeszcze przed zakupem projektu budowlanego powinniśmy przeanalizować plan zagospodarowania przestrzennego lub - jeśli upatrzona działka nie została objęta takim planem - ubiegać się o wydanie decyzji. o warunkach zabudowy. Nie są to jakieś szczególnie uciążliwe formalności budowlane, co więcej - wspomniane dokumenty informują o linii zabudowy, dopuszczalnej kubaturze budynku, jego kształcie i specyfice dachu, w związku z czym są cennym źródłem wiedzy, pomocnym podczas wybierania projektu budynku. Otóż to: do formalności przy budowie domu zaliczyć także trzeba obowiązek nabycia projektu architektonicznego.

I na tym temat "budowa domu dokumenty" w zasadzie się kończy, bowiem formalności budowlane zostały niedawno uproszczone o jeden element: nie trzeba już ubiegać się o wydanie zgody na budowę, wystarczy zgłoszenie zamiaru budowy. Pozwolenie na budowę wiązało się z koniecznością dopełnienia wielu dodatkowych formalności budowlanych, dziś jest prościej. Budowę domu można rozpocząć po upływie 30 dni od daty przedłożenia zgłoszenia. Jeśli w tym czasie nie dostaliśmy pisma z urzędu oznacza to, że lokalne władze udzieliły tak zwanej milczącej zgody na rozpoczęcie inwestycji. Składając zgłoszenie nie musimy przedkładać żadnych decyzji o dostawie mediów. Możliwości przyłączenia działki do drogi publicznej, przyłączenia kanalizacji, wody, prądu i gazu, będą weryfikowane podczas oddania budynku do użytku.

Formalności budowlane koszty. Na etapie planowania domu największe koszty wiążą się z kupnem projektu. Jego cena zaś zależy od rodzaju projektu, wielkości inwestycji, pracowni etc.