Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wymiana stolarki otworowej

opracowanie: MONIKA KARDA

W Polsce jest bardzo dużo domów, które wymagają kompleksowej termomodernizacji. Wraz z naszymi Partnerami radzimy, jak ją przeprowadzić, by zapewnić sobie tanie i ekologiczne ciepło we własnym domu oraz z jakich programów skorzystać, aby uzyskać dofinansowanie do tego przedsięwzięcia.

Wymiana stolarki otworowej
Wymiana stolarki otworowej
Fot. Fakro

Patronat Honorowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy tematu Fakro i POiD

  • Rok 2023 został ogłoszony najcieplejszym w historii pomiarów przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO).
  • Aż 25% pozyskanego ciepła może uciekać na zewnątrz z nawet najlepiej ogrzewanego wnętrza, jeżeli okna i drzwi nie są wystarczająco szczelne.
  • Budynki to jeden z największych „pożeraczy energii”, ponieważ pochłaniają około 40% zużywanej energii w Europie.
  • Istnieje 66-procentowe prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden rok w latach 2023-2027 będzie charakteryzować się średnią temperaturą przekraczającą o 1,5°C wartość średnią z okresu przedprzemysłowego.

Pomysły na ograniczenie zużycia energii są różne – można zainwestować w gruntowny remont domu, można też dywersyfikować technologie odpowiedzialne za ogrzewanie, chociaż w tym ostatnim przypadku wybór nośnika ciepła nie daje jednak pełnej gwarancji przygotowania domu w taki sposób, by nie martwić się o koszty. Jeżeli powtarzana z sezonu na sezon konserwacja stolarki nie daje zadowalającego rezultatu, należy rozważyć wymianę okien na nowe. Taka pojedyncza inwestycja nie tylko zwraca się poprzez zaoszczędzoną energię, ale także może zostać dofinansowana nawet w 100% w ramach programu „Czyste powietrze”. Producenci tak dostosowują ofertę, aby objęte nią produkty spełniały wymagane parametry termoizolacyjne.

Branża budowlana mierzy się z coraz większymi wyzwaniami ze względu na nowe regulacje środowiskowe i wymagania obniżania zużycia energii. To dobrze, bo ten trend zwiastuje rozwój i sięganie po produkty o lepszych parametrach cieplnych oraz innowacyjne rozwiązania do wykończenia domu.

Ciepła stolarka

Mówiąc o parametrach termoizolacyjnych w kontekście okien, ich energooszczędność określa się współczynnikiem Uw. Opisuje się za jego pomocą ilość ciepła przenikającą w określonych warunkach przez każdy metr kwadratowy okna. Niższa wartość Uw oznacza większą odporność na przepuszczanie ciepła na zewnątrz. Aktualnie przyjmuje się, że okna elewacyjne powinny mieć współczynnik Uw nie wyższy niż 0,9 W/(m2K), połaciowe – maksymalnie 1,1 W/(m2K), drzwi wejściowe i bramy w ogrzewanych garażach zaś 1,3 W/(m2 K).

Znaczne ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budownictwie, a do 2050 r. uczynienie sektora budowlanego neutralnym klimatycznie – taki cel przyświeca zmianom zaproponowanym przez Komisję Przemysłu, Badań naukowych i Energii ITRE
Znaczne ograniczenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budownictwie, a do 2050 r. uczynienie sektora budowlanego neutralnym klimatycznie – taki cel przyświeca zmianom zaproponowanym przez Komisję Przemysłu, Badań naukowych i Energii ITRE
Fot. Wiśniowski

Rok 2023 najcieplejszym w historii pomiarów

Analizy WMO, wykonane na podstawie sześciu zbiorów danych przygotowywanych przez wiodące centra badawcze (tj. Met Office Hadley Centre (HadCRUT5), NOAA (NOAAGlobalTemp), NASA GISS (GISTEMP), Berkeley Earth, Japońska Agencja Meteorologiczna (reanaliza JRA-55) oraz reanaliza Copernicus Climate Change Service), pokazują, że w 2023 r. średnia roczna temperatura na świecie wyniosła 1,45 ± 0,12°C powyżej poziomu przedprzemysłowego (1850–1900). W każdym miesiącu od czerwca do grudnia padały rekordy temperatur. Dodatkowo lipiec i sierpień były dwoma najgorętszymi miesiącami w historii pomiarów. Choć Porozumienie Paryskie w sprawie zmian klimatu, mające na celu ograniczenie długoterminowego wzrostu temperatur do nie więcej niż 1,5°C powyżej poziomu przedprzemysłowego, odnosi się do średniej wieloletniej, a nie do pojedynczego roku, fakt zbliżenia się do tego progu w 2023 roku uznano za niepokojący. Pamiętajmy, że od lat 80. XX w. każda dekada jest cieplejsza od poprzedniej. Ostatnie dziewięć lat było najcieplejszymi w historii. Lata 2016 (silne El Niño) i 2020 zostały już wcześniej sklasyfikowane jako najcieplejsze w historii, z temperaturą 1,29 ± 0,12°C i 1,27 ± 0,12°C powyżej epoki przedindustrialnej.

Zmiana klimatu to ogromne wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość. W tym celu musimy drastycznie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i przyspieszyć przejście na odnawialne źródła energii, do czego w dużym stopniu ma się przysłużyć kompleksowa termomodernizacja obiektów budowlanych.

Kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnej stolarki to najlepszy sposób na tańsze ciepło i poprawę klimatu
Kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnej stolarki to najlepszy sposób na tańsze ciepło i poprawę klimatu
Fot. Wiśniowski

Temperatury w Polsce

W Polsce, podobnie jak w wielu innych regionach świata, odnotowano znaczne odchylenia od historycznych norm temperaturowych. W 2023 roku również w naszym kraju zanotowano rekordowo wysokie temperatury w różnych miesiącach. Jak podawał IMGW-PIB, tego roku odnotowano trzy najważniejsze rekordy w polskiej meteorologii: najwyższa temperatura w styczniu, najcieplejszy wrzesień, najwyższa temperatura w październiku.

Wyraźnie zarysowują się trendy zmian temperatur ekstremalnych i częstości ich występowania. Liczba dni upalnych wzrosła od jednostkowych przypadków na początku lat 80. XX w. do wartości kilku lub nawet kilkunastu dni w roku. Zwiększyła się również liczba nocy tropikalnych, tj. przypadków, w których najniższa temperatura w ciągu doby nie spada poniżej 20°C. Wzrosły też temperatury okresu zimowego. Naukowcy z IOŚ-PIB opracowali raport „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do 2100 roku”, w którym poza analizą danych z ostatnich kilkudziesięciu lat, prezentowane są prognozy zmian klimatu dla Polski do końca stulecia dla dwóch scenariuszy rozwoju opartych o założenia 5. Raportu Oceny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wynika z niego, że największe zmiany są prognozowane w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty) oraz letnich (czerwiec, lipiec, sierpień).

Dodatkowo w połowie stulecia największe wzrosty temperatury mogą wystąpić na wschodzie i północnym wschodzie Polski. Wzrost temperatury do roku 2060 wynosić ma średnio od ok. 1°C do 1,2°C. Wzrost średniej rocznej temperatury wynika zarówno ze zwiększenia się liczby dni gorących, jak i z redukcji liczby dni mroźnych. W wyniku wzrostu temperatur w chłodnej porze roku zmniejszy się liczba dni przymrozkowych. Ponadto coraz częściej towarzyszy nam brak śniegu, który pełni wiele istotnych funkcji wpływających na środowisko naturalne, klimat, a także życie społeczne. Należy pamiętać, że warstwa śniegu działa jako izolator termiczny, chroniąc rośliny, zwierzęta i glebę przed ekstremalnymi temperaturami. Pokrywając powierzchnię, redukuje utratę ciepła z gleby i zabezpiecza rośliny przed niskimi temperaturami. Śnieg, jako skumulowane opady atmosferyczne, stanowi ważne źródło wody dla wielu obszarów. Wiosną, w miarę topnienia śniegu, uwalnia się woda, zasilając rzeki, strumienie i jeziora.

W zahamowaniu ocieplenia klimatu pomocne są m.in. okna montowane od południa. Pozwalają one wykorzystywać energię słoneczną, która nie tylko pozytywnie wpływa na energooszczędność budynku, ale i zapewnia optymalny dostęp do naturalnego światła, poprawiając nasz nastrój
W zahamowaniu ocieplenia klimatu pomocne są m.in. okna montowane od południa. Pozwalają one wykorzystywać energię słoneczną, która nie tylko pozytywnie wpływa na energooszczędność budynku, ale i zapewnia optymalny dostęp do naturalnego światła, poprawiając nasz nastrój
Fot. Fakro

Niepokojące prognozy

Najnowsze dane potwierdzają alarmujące trendy związane z ociepleniem klimatu, wymagając pilnych działań na szczeblu globalnym i lokalnym. Według raportu WMO z maja 2023 roku istnieje 66-procentowe prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden rok w okresie od 2023 do 2027 będzie charakteryzować się średnią temperaturą przekraczającą o 1,5°C wartość średnią z okresu przedprzemysłowego (1850-1900). W świetle tego uzasadnione są rosnące obawy dotyczące globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Realne ryzyko przekroczenia istotnego progu temperaturowego w nadchodzących latach stawia społeczność międzynarodową przed wyzwaniem zrównoważonego rozwoju, a skutki zmian klimatu stają się coraz bardziej widoczne na całym świecie.

Termomodernizacja budynków jest jednym z kluczowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu, który ma się przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej na naszym kontynencie w połowie tego stulecia
Termomodernizacja budynków jest jednym z kluczowych filarów Europejskiego Zielonego Ładu, który ma się przyczynić do osiągnięcia neutralności klimatycznej na naszym kontynencie w połowie tego stulecia
Fot. Fot.: SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Co planują Polacy?

W obliczu wciąż zaostrzanych dyrektyw unijnych, mających na celu walkę z kryzysem energetycznym i coraz mocniej odczuwalnymi zmianami klimatu, termomodernizacja nieefektywnych budynków stała się kluczem do lepszego jutra. Zgodnie z Długoterminową Strategią Renowacji Budynków, Polska posiada około 14,2 miliona obiektów budowlanych, w tym aż 5,5 miliona domów jednorodzinnych, które w większości odbiegają od obowiązujących standardów energetycznych. Wiele z nich było wzniesionych, zanim powstały nowoczesne przepisy budowlane, które uwzględniałyby kwestie takie, jak choćby izolacyjność termiczna. Jak pokazują wyniki badania „Zamiary i opinie dotyczące termoizolowania i ocieplania domu”, przeprowadzonego na zlecenie firmy OKNOPLAST, Polacy wykazują wysoką świadomość w kwestii potrzeb zadbania o utrzymanie ciepła wewnątrz budynku w dobie kryzysu energetycznego. W 2022 roku 44,4% ankietowanych udzieliło twierdzącej odpowiedzi na pytanie „czy tej jesieni i zimy planujesz wdrożenie dodatkowych działań zatrzymujących ciepło w domu?” Spośród nich ponad połowa (52,9%) osób wskazała uszczelnienie okien i drzwi jako planowane rozwiązanie, a tylko 27,2% uczestników badania nie zamierzało tego zrobić.

Program Czyste Powietrze działa od 19 września 2019 roku. Od początku 2023 roku natomiast oferuje znacznie wyższe dofinansowania na ocieplenie oraz inne inwestycje. Ile dostaniemy pieniędzy zależy od nas
Program Czyste Powietrze działa od 19 września 2019 roku. Od początku 2023 roku natomiast oferuje znacznie wyższe dofinansowania na ocieplenie oraz inne inwestycje. Ile dostaniemy pieniędzy zależy od nas
Fot.: SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Programy rządowe i dotacje

Widoczna obecnie na szeroką skalę termomodernizacja budynków stanowi ogromny potencjał dla producentów stolarki budowlanej i daje możliwość szerzenia nowych standardów w kontekście energooszczędności. Co jednak zrobić, jeśli nie każdy może pozwolić sobie na kompleksową termomodernizację istniejącej inwestycji, czyli stworzenie w pełni energooszczędnego domu? Z pomocą przychodzą programy rządowe „Czyste Powietrze” i dotacje na kompleksową termomodernizację, dzięki którym można zyskać nawet do 135 tys. zł dofinansowania – ten próg przewidziany jest dla najuboższych. Jednak dostosowane poziomy dofinansowania i podniesione w tym roku progi dochodowe pozwalają wielu Polakom na skorzystanie z innych, także wysokich dotacji. Możliwe jest również uzyskanie dodatkowych 1200 zł na przeprowadzenie audytu energetycznego, który określi zakres niezbędnych zmian w kierunku kompleksowej termomodernizacji. Główne założenia programu to wsparcie właścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego, którego pozwolenie na budowę wydano lub zgłoszone zostały roboty budowlane do końca 2013 roku i który wymaga wymiany starego źródła ciepła oraz elementów stolarki. Wnioski o dofinansowanie można składać przez internet, w Urzędzie Gminy lub przez bank. Istnieją jednak wymogi, które te produkty muszą spełniać, a główne z nich to odpowiednie współczynniki przenikania ciepła – otrzymanie dofinansowania wymaga ich zagwarantowania.

Przewodnik po termomodernizacji

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na efektywne rozwiązania termomodernizacyjne firma SAINT-GOBAIN SOLUTIONS opublikowała unikatowy e-book. Termokompendium to pierwszy kompleksowy na rynku przewodnik po termomodernizacji, który łączy w sobie wiedzę ekspercką kilku marek firmy i przedstawia praktyczne narzędzia oraz produkty poprawiające wydajność energetyczną wszystkich elementów domu – okien, dachów, ścian, stropów czy podłóg. Tym samym staje się nieocenionym zasobem dla każdego, kto pragnie żyć komfortowo i cieszyć się niższymi rachunkami za energię. Termokompendium będzie niezbędnym narzędziem dla każdego, kto chce uczynić swój dom czy mieszkanie bardziej energooszczędnym i czerpać z tego wielowymiarowe korzyści. To krok w stronę przyszłości, w której zrównoważone budownictwo jest normą, a nie wyjątkiem. Publikacja jest dostępna w sieci i można ją pobrać ze strony internetowej:
https://www.saint-gobain.pl/solutions/termokompendium.

 

Przewodnik po termomodernizacji
Przewodnik po termomodernizacji
Fot.: SAINT-GOBAIN SOLUTIONS

Partner temu radzi 

Kampania TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ

Wobec niestabilnych cen energii, występowania smogu i rosnących wymagań w zakresie energooszczędności budynków rozwiązaniem jest kompleksowa termomodernizacja. Termomodernizacja domu to skuteczny sposób na zatrzymanie w domu ciepła, oszczędność energii i czyste powietrze. Jak dobrze przeprowadzić termomodernizację i uzyskać dofinansowanie? Jakie rozwiązania wybrać i jak je zamontować?

Wiarygodnej wiedzy dostarczy nowa, ogólnopolska kampania TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ, organizowana przez Związek Polskie Okna i Drzwi. Kampania TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ to nowa edycja dotychczas realizowanej akcji DOBRY MONTAŻ. Celem kampanii jest promocja kompleksowej termomodernizacji budynków jako skutecznego sposobu na czyste powietrze, oszczędność energii i cennych zasobów. Kampania zwraca również uwagę na rolę dobrych praktyk montażowych w procesie termomodernizacji i dostarcza informacji o tym, jak zdobyć dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”. Najlepsze efekty przynosi kompleksowa termomodernizacja: wymiana stolarki, ocieplenie domu i wymiana źródła ciepła, dlatego kampania ma charakter ponadbranżowy. Do współpracy w ramach akcji zaprosiliśmy stowarzyszenia z sektora budowlanego, producentów oraz dostawców stolarki otworowej, dociepleń oraz innych komponentów, które mają wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynków. dobrymontaz.com

PAWEŁ WRÓBLEWSKI dyrektor Związku Polskie Okna i Drzwi
Wykonanie szczelnego montażu okien jest warunkiem koniecznym, aby zachować ich wysokiej klasy termoizolacyjność
Wykonanie szczelnego montażu okien jest warunkiem koniecznym, aby zachować ich wysokiej klasy termoizolacyjność
Fot.: SOUDAL

Wymiana okien w ścianach

Wymieniając okna, warto postawić na te o dobrych parametrach termoizolacyjnych, czyli charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła Uw. Przeważającą część okna stanowi jednak szyba (bardziej fachowo określana jako pakiet szybowy lub też zespolenie) i to jej należy przede wszystkim poświęcić uwagę. Zapewnia ona dopływ naturalnego światła i otwiera dom na najbliższe otoczenie, co wpływa na nasze dobre samopoczucie i zdrowie. Szyby mają również bardzo duży wpływ na straty ciepła w budynku. Główną rolę odgrywa rodzaj zastosowanego w nich szkła. Największe korzyści pod kątem komfortu i energooszczędności zapewnia szkło z powłoką niskoemisyjną, o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych. Jego wykorzystanie przekłada się na lepszy bilans energetyczny domu, obniżenie rachunków za ogrzewanie w sezonie grzewczym oraz redukcję emisji zanieczyszczeń. Kluczem do sukcesu są więc nowoczesne szyby. To z ich pomocą możemy skutecznie oszczędzać ciepło i cieszyć się najwyższym komfortem życia we wnętrzach.

Aby zadbać o ciepło we wnętrzach, trzeba dokładniej przyjrzeć się przeszkleniom oraz ich właściwościom. Obecnie, nawet w remontowanych obiektach stawiamy na wielkoformatowe okna, które zdecydowanie podnoszą walory estetyczne. Odpowiednie parametry techniczne szyb – przepuszczalność światła (Lt), przepuszczalność energii słonecznej (g) oraz izolacyjność termiczna (Ug), pomagają osiągnąć szeroko rozumiany komfort użytkowania pomieszczeń. Istotna jest także liczba tafli szkła w zespoleniu oraz rodzaj powłok, które je pokrywają. Niezaprzeczalnie bezkonkurencyjne pod tym względem są pakiety ze szkłem niskoemisyjnym, które skutecznie zatrzymują w pomieszczeniach ciepło wygenerowane przez grzejniki bez strat na dostępie do światła dziennego. Kolejną korzyścią jest komfort akustyczny i zwiększone bezpieczeństwo takiego rozwiązania, np. przy zastosowaniu szkła hartowanego czy laminowanego, chroniącego przed próbami włamania.

OCHRONA PRZED NASŁONECZNIENIEM
OCHRONA PRZED NASŁONECZNIENIEM
Fot.: ALUPROF

Ochrona przed nasłonecznieniem 

Ma duży wpływ na izolacyjność termiczną pomieszczeń, a tym samym na zapewnienie właściwego komfortu dla mieszkańców. Dlatego niezwykle ważny jest wybór odpowiedniego rozwiązania, które sprosta naszym oczekiwaniom. W ofercie producentów dostępne są różne osłony zewnętrzne, których zastosowanie wpływa na ograniczenie zużycia energii, gwarantując znaczne oszczędności w budżetach domowych. Przykładem mogą być żaluzje i rolety fasadowe, a także screeny, które sprawiają, że pomieszczenie zostaje zabezpieczone przed nadmiernym nagrzaniem oraz przenikaniem zbyt dużej ilości promieni słonecznych, mogących przeszkadzać mieszkańcom w codziennych domowych czynnościach.
 
 
 
 

Wokół okna dachowego należy ułożyć izolację termiczną i przeciwwilgociową. Służą do tego m.in. specjalne akcesoria oferowane przez producentów stolarki
Wokół okna dachowego należy ułożyć izolację termiczną i przeciwwilgociową. Służą do tego m.in. specjalne akcesoria oferowane przez producentów stolarki
Fot. Fakro

Wymiana okien w dachu

Poprawa komfortu cieplnego na poddaszu to jedno z ważniejszych działań, jakie wiążą się z wymianą okien dachowych. W przeciwieństwie do okien instalowanych ok. 20 lat temu nowoczesne okna lepiej utrzymują ciepło zimą i chronią przed nagrzewaniem pomieszczeń latem. Żeby jednak osiągnąć najlepszy komfort cieplny, warto sprawdzić, jak poprawnie wymienić okno. Parametry okna dachowego to jedno, ale równie ważne są miejsce i sposób jego montażu. Najwięcej energii cieplnej z promieniowania słonecznego można pozyskać, jeśli okna zlokalizowane są od południa i zamontowane na dachu o kącie nachylenia połaci 45°. Z kolei od północy nasłonecznienie jest najmniejsze. Dlatego też rekomendowane jest, aby powierzchnia okien umiejscowionych od południa wynosiła co najmniej 20% powierzchni podłogi, natomiast od północy jedynie 10%. W przypadku okien od wschodu i zachodu powinny one natomiast zajmować 10-20% powierzchni podłogi. Bez względu na to, czy decydujemy się na montaż nowego okna dachowego, czy też wymianę starego, prace najlepiej powierzyć fachowej ekipie dekarzy. Montaż, podobnie jak samo okno, powinien być ciepły, czyli ograniczać powstawanie mostków termicznych. Kluczowe jest więc wykonanie izolacji termicznej i paroprzepuszczalnej wokół okna oraz docieplenie pustych przestrzeni pomiędzy szpaletą a krokwiami. Większość okien dachowych renomowanych producentów dostępna jest z kompletnym zestawem montażowym, zawierającym wszystkie niezbędne elementy, jak np. kołnierz uszczelniający. Dzięki temu poszczególne komponenty są do siebie dobrze dopasowane.

Wymiana drzwi

Wysokiej jakości drzwi zewnętrzne, o dobrych parametrach technicznych, zainstalowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zaleceń producenta, dają nam gwarancję bezpieczeństwa, komfortu akustycznego i cieplnego. Na odpowiedni montaż składa się wiele czynności. Dzięki nim wyeliminujemy ewentualne mostki termiczne, unikniemy problemów z otwieraniem i zamykaniem skrzydła oraz będziemy cieszyć się z zalet inteligentnych rozwiązań. Montaż drzwi i okien wygląda podobnie. Wiele zależy od ściany, w której mają być zamontowane. W przypadku jednowarstwowej instalacji przebiega w połowie jej grubości, w dwuwarstwowej – po zewnętrznej krawędzi muru, w trójwarstwowej zaś w warstwie ocieplenia. Najpopularniejszą metodą montażu drzwi jest zamocowanie ościeżnicy za pomocą kotew lub kołków rozporowych, dostosowanych do rodzaju muru. Przestrzenie między murem a ościeżnicą wypełnia się pianką poliuretanową lub taśmą rozprężną. Aby zabezpieczyć drzwi przed utratą ciepła, zaleca się stosowanie systemu uszczelnienia trójwarstwowego z wykorzystaniem taśm paroizolacyjnych.

    Więcej o:

Skomentuj:

Wymiana stolarki otworowej