Euonymus japonicus

  • Gdzie uprawiać trzmielinę japońską

    Wśród kupionych kilku odmian trzmieliny Fortune'a znalazłam inną - taką jak na zdjęciu. Czy ją także mogą posadzić w ogrodzie? Ewelina Łuszczak