Jak i kiedy przycinamy krzewy owocowe

W lutym i na początku marca przycinamy krzewy owocowe. Odwdzięczą się latem, wydając obfity plon.

Cięcie borówki amerykańskiej

Borówka wysoka (borówka amerykańska). Pąki kwiatowe zawiązują się na pędach jednorocznych i dwuletnich. Krzew powinien składać się z 6-8 głównych pędów - przede wszystkim najmłodszych. Wycinamy cienkie gałęzie, które zagęszczają koronę. Usuwamy też pędy chore i suche, a także takie, które układają się poziomo tuż nad ziemią.

Formowanie roślin sprawia, że kwitną i owocują obficiej. Pędy posadzonych jesienią porzeczek, malin, agrestu i tym podobnych skracamy dość mocno, aby się rozkrzewiły. Z kolei starsze okazy prześwietlamy, by zapewnić owocom lepszy dostęp światła. Usuwamy też wszystkie gałęzie suche, chore, cienkie i leżące na ziemi. Sposób cięcia poszczególnych gatunków zależy od charakteru wzrostu i miejsca zawiązywania się pąków kwiatowych.

Cięcie agrestu

Agrest zawiązuje owoce, na 2-4-letnich pędach. W pierwszym roku skracamy wszystkie gałęzie nad 3.-4. pąkiem. W następnych dwóch latach wycinamy te, które pokładają się na ziemi, a także cienkie i zbyt krótkie. Pozostawiamy najsilniejsze pędy, skracając je na wysokości 30-35 cm. Gdy krzew zacznie owocować, staramy się formować go w taki sposób, by składał się z 6-8 silnych pędów jedno-, dwu- i trzyletnich. Starsze co roku usuwamy na przedwiośniu.

Cięcie porzeczki czerwonej i białej

Oba krzewy owocują na dwu-, trzyletnich pędach. Młode okazy powinny utworzyć "szkielet" z 4-5 silnych gałęzi. Skracamy krzewy zaraz po posadzeniu, a w następnych latach przycinamy pędy szkieletowe na wysokości 40-50 cm. Czteroletnie krzewy są już na tyle rozgałęzione, że pędy znajdujące się wewnątrz mają mało światła i słabiej owocują. Wycinamy więc tuż przy ziemi większość starych pędów. ze), pozostawiając tylko 8-10 najmłodszych (jedno-, dwu- i trzyletnich).

Cięcie malin

W pierwszym roku po posadzeniu skracamy pędy na wysokości około 30 cm. Zwykłe maliny owocują na pędach zeszłorocznych. W ich przypadku wycinamy gałęzie, które już owocowały. Jednoroczne przyrosty pozostawiamy, skracając je do wysokości około 120 cm; najsłabsze - usuwamy. U malin powtarzających owocowanie po jesiennym zbiorze skracamy o 1/3 pędy, które już owocowały, a po lipcowym zbiorze wycinamy je przy ziemi (można to zrobić w marcu następnego roku).

Cięcie aronii

W pierwszym roku po posadzeniu pędy skracamy o 1/3. W następnych latach wycinamy słabe, uszkodzone, płożące się po ziemi. Kiedy krzew nadmiernie się zagęści, wycinamy z jego wnętrza kilka pędów najstarszych i część młodych przyrostów. Pozostawiamy 8-10 najsilniejszych jednorocznych, żeby w przyszłości zastąpiły pędy starsze i mniej płodne.

Cięcie porzeczki czarnej

Owocuje na pędach jednorocznych i dwuletnich, jej pielęgnacja polega głównie na usuwaniu starych gałęzi. W pierwszym roku skracamy pędy nad 2.-3. oczkiem; najsłabsze usuwamy. Powinno pozostać 4-5 najmocniejszych, które rosną prawie pionowo. W następnych latach wycinamy pędy trzyletnie i starsze (mają ciemną korę), pozostawiamy jednoroczne.

Ciecie jeżyn

Prowadzi się ją zazwyczaj przy podporach. W drugim roku uprawy pędy przywiązane do drutów skracamy na wysokości rusztowania. W następnych latach gałęzie, które owocowały, wycinamy przy samej ziemi. Zabieg wykonujemy późną jesienią. Co kilka lat przerzedzamy krzewy, wycinając gałęzie słabe, zagęszczające wnętrze rośliny oraz odrosty.

Więcej o: