Drzwi antywłamaniowe. Montaż drzwi zewnętrznych

Dobrze zamontowane drzwi wejściowe antywłamaniowe skutecznie zatrzymują na zewnątrz budynku nie tylko nieprzyjemny chłód, lecz również nieproszonych gości. Dopasowane pod względem estetyki do wyglądu domu wzbogacają również jego bryłę. Bez względu na to, czy wybieramy drzwi antywłamaniowe w najprostszym modelu czy rozwiązanie bardziej zaawansowane konstrukcyjnie, liczy się prawidłowy montaż.

Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe: prawidłowa instalacja

Prawidłowa instalacja drzwi zewnętrznych wejściowych zapewni nam, jako użytkownikom wyrobu, komfortową, bezproblemową eksploatację oraz estetyczny wygląd zamontowanej konstrukcji. Bez dobrego montażu drzwi antywłamaniowych nie będą mieć również odpowiedniej izolacyjności termicznej i określonej przez producenta odporności na włamanie. Pozorne oszczędności, które możemy uzyskać na tym etapie inwestycji, decydując się na niefachową instalację, mogą szybko zamienić się w poważne wydatki, jeśli okaże się np., że drzwi są nieszczelne lub zamki antywłamaniowe nie działają prawidłowo.

Zablokowanie ramy doświetla z drzwiami w otworze przegrody z użyciem klinów montażowych z zachowaniem poziomu nadproża i geometrii stolarki aluminiowej Zablokowanie ramy doświetla z drzwiami w otworze przegrody z użyciem klinów montażowych z zachowaniem poziomu nadproża i geometrii stolarki aluminiowej Fot.: Gerda/Dobry montaż

Drzwi antywłamaniowe: jak dobrze zacząć montaż?

Montaż drzwi zewnętrznych powinien być wykonany przez fachową ekipę monterów, najlepiej rekomendowaną przez producenta danego wyrobu. Przy montażu należy przede wszystkim stosować się do zaleceń producenta do drzwi. Poza tymi wytycznymi istnieją jednak również ogólne zasady sztuki budowlanej i montażu, które powinien znać każdy profesjonalny monter.

Drzwi antywłamaniowe. Jak wygląda prawidłowa instalacja?

Pierwszy krok to przygotowanie montażu progu. Aby montaż był szczelny i "ciepły", należy zwrócić uwagę na to, by pod progiem warstwy betonu na zewnątrz i wewnątrz były właściwie rozdzielone warstwą termiczną i hydroizolującą, co gwarantuje uzyskanie odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła.

Drugi krok to odpowiednie przygotowanie ościeża (otworu w murze), w który wstawione zostaną drzwi. Musi być on oczyszczony, zagruntowany, równy i szerszy o 20-30 mm od ościeżnicy (czyli zostawiamy po 10-15 mm z każdej strony) oraz wyższy od niej o 10-15 mm. Kąty otworu powinny mieć 90°.
Ważne jest również, aby drzwi montować po zakończeniu tynkowania ścian wewnętrznych oraz innych tzw. prac mokrych (jak wylewanie posadzek).

Kolejnym krokiem jest wstawienie ościeżnicy do otworu i jej prawidłowe umiejscowienie - w ścianach jednowarstwowych ościeżnicę montuje się w połowie grubości ściany, w dwuwarstwowych jak najbliżej zewnętrznej krawędzi muru, a w ścianach trójwarstwowych - w warstwie izolacji termicznej.

Mechaniczne mocowanie ramy doświetla do profilu bazowego wkrętami ramowymi Mechaniczne mocowanie ramy doświetla do profilu bazowego wkrętami ramowymi Fot.: Gerda/Dobry montaż

Ciepły montaż drzwi zewnętrznych antywłamaniowych

W przypadku drzwi zewnętrznych wejściowych antywłamaniowych bardzo ważna jest właściwa izolacja na styku stolarka-mur. Dlatego też często stosuje się tutaj tzw. ciepły montaż warstwowy. Przy wykorzystaniu tej techniki, przed wstawieniem do przygotowanego otworu, ościeżnicę po całym obwodzie okleja się taśmami: paroszczelną od wewnątrz i paroprzepuszczalną od zewnątrz. O ile producent nie zaleca inaczej, w przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę, ustawiając pion i poziom, a następnie unieruchamia ją za pomocą elementów stabilizujących.
Kolejny krok to zawieszenie skrzydła na wstępnie zamocowanej ościeżnicy z dostrojeniem wzajemnego ustawienia oraz sprawdzeniem funkcjonowania: drzwi powinny otwierać i zamykać się bez żadnych oporów, a szczelina między skrzydłem a ościeżnicą musi być równa na całym obwodzie. Jeśli ustawienie jest prawidłowe - sprawdzamy działanie zamków i blokad antywyważeniowych, a następnie zdejmujemy skrzydło i przystępujemy do zakotwienia ościeżnicy w ścianie. Montujemy listwy rozporowe wewnątrz ościeżnicy. Wszystkie te czynności należy wykonywać według zaleceń producenta wyrobu.
Kolejnym krokiem jest przyklejenie taśmy paroprzepuszczalnej do ściany zewnętrznej i wypełnienie szczeliny pianą poliuretanową. Należy robić to ostrożnie, tak aby nie było jej za dużo.
Po całkowitym stwardnieniu uszczelniacza od wewnątrz przykleja się do ściany taśmę paroszczelną, a następnie przystępuje do obróbki (np. tynkowania). Końcowy etap to montaż szyldów, klamek oraz wkładek i sprawdzenie funkcjonowania drzwi. W razie potrzeby dokonuje się niezbędnej regulacji zawiasów drzwiowych - w wysokiej jakości wyrobach istnieje możliwość korekty ich ustawienia w trzech pozycjach.
Dobry montaż jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na długotrwałe oraz bezproblemowe użytkowanie drzwi zewnętrznych antywłamaniowych wejściowych. Instalacja przeprowadzona niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej może prowadzić do wypaczenia elementów konstrukcyjnych ramy lub skrzydła, blokowania się elementów okuć, a nawet poważnego uszkodzenia drzwi.

Montaż oszyldowania w skrzydle drzwi Montaż oszyldowania w skrzydle drzwi Fot.: Gerda/Dobry montaż

Drzwi antywłamaniowe. Wymiana drzwi w budynku wielorodzinnym

Jeśli mieszkamy w budynku wielorodzinnym, możemy - w razie chęci wymiany starych drzwi wejściowych do mieszkania - podlegać regulacjom spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. Według przepisów prawa budowlanego, każdy lokator obiektu wielorodzinnego jest zobowiązany przekazać do zarządu spółdzielni lub wspólnoty pismo zawierające wykaz planowanych robót budowlanych. Co jednak oznacza to w praktyce?
Zgłoszenie nie jest wymagane wówczas, gdy prace będą miały charakter bieżącej konserwacji lub aranżacji mieszkania. Jeśli mamy wątpliwości, czy nasza inwestycja spełnia te kryteria, najlepiej zasięgnąć informacji bezpośrednio u źródła - skierować zapytanie do spółdzielni lub wspólnoty. Kwestie prowadzenia tego typu działań mogą być bowiem precyzowane w różny sposób. Dodatkowe regulacje mogą również dotyczyć budynków zabytkowych - warto się więc zorientować, czy obiekt, w którym mieszkamy, nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

Wymiana drzwi, która nie wiąże się ze zmianą wielkości czy kształtu otworów montażowych (ościeży), nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego. Inaczej sprawa przedstawia się, gdy planujemy np. zmodyfikować rozmiary drzwi, co będzie wiązać się z powiększeniem otworu - a więc ingerencją w mur, w którym zostaną one zainstalowane. Jest to przebudowa obiektu budowlanego pociągająca za sobą konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Montaż uszczelek w ramkach przyszybowych doświetli drzwi Montaż uszczelek w ramkach przyszybowych doświetli drzwi Fot.: Gerda/Dobry montaż

Jak powinien wyglądać montaż drzwi antywłamaniowych?

Niezależnie od zakresu inwestycji, dobrą praktykę stanowi wcześniejsze powiadomienie sąsiadów o planowanych pracach i związanych z tym ewentualnych niedogodnościach, jak np. hałas. Należy również utrzymać czystość w pomieszczeniach wspólnych, takich jak klatka schodowa czy winda, oraz przestrzegać ciszy między godziną 22.00 a 6.00 rano.
W przypadku drzwi wewnątrzklatkowych (wejściowych do mieszkania) jednym z najważniejszych parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę, jest współczynnik przenikania ciepła, oznaczony symbolem U. Im niższy, tym lepszą termoizolację zapewnia produkt. Dobrze dobrane drzwi antywłamaniowe to także cisza i spokój we własnym mieszkaniu. Ma to szczególne znaczenie, gdy dobiegają do nas np. uciążliwe hałasy z klatki schodowej. W tym wypadku trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na izolacyjność akustyczną wyrobu. Wyrażana jest ona w decybelach, za pomocą współczynnika Rw. Im wyższa wartość, tym lepsza ochrona przed hałasem z zewnątrz. Należy także pamiętać, że aby móc poczuć się  bezpieczniej, konieczne jest zainwestowanie w drzwi o zwiększonej odporności na włamanie.
Pamiętajmy, że zmarnujemy dobre parametry drzwi, jeśli nie zostaną one odpowiednio zamontowane. Najlepiej skorzystać z usług monterów, polecanych przez producenta danego wyrobu. Prawidłowy, profesjonalny montaż jest opłacalną inwestycją. To ważny element całego procesu wymiany stolarki otworowej w naszych mieszkaniach. Skorzystanie z usług kompetentnej ekipy to jednorazowy wydatek, natomiast koszty wynikające z nieprawidłowego montażu, głównie z powodu utraty ciepła, możemy ponosić przez kolejne lata.

Montaż pakietów szybowych w aluminiowych ramach doświetli Montaż pakietów szybowych w aluminiowych ramach doświetli Fot.: Gerda/Dobry montaż

Montaż drzwi antywłamaniowych - kolejność prac

1. Sprawdzenie, czy otwory drzwiowe są właściwie przygotowane do montażu mechanicznego i uszczelnienia (piony, poziom posadzki, określenie wysokości montażu - tzw. poziomu zero).
2. Potwierdzenie zgodności stolarki z zamówieniem oraz z otworami montażowymi.
3. Przymocowanie do ram drzwi materiałów izolacyjnych (np. taśm).
4. Przymocowanie łączników mechanicznych do ram konstrukcji/otworów montażowych lub montaż na dyble i wkręty przechodzące przez ramę.
5. Montaż tzw. ciepłego progu lub tzw. ciepłych profili.
6. Montaż mechaniczny ościeżnicy w płaszczyźnie muru/warstwie ocieplenia (zależnie od konstrukcji ściany).
7. Uszczelnienie połączenia konstrukcji z murem:
a) warstwa paroszczelna,
b) warstwa środkowa termiczna i akustyczna,
c) warstwa zewnętrzna paroprzepuszczalna,
d) inne dodatkowe uszczelnienie.
8. Montaż klamki i innych akcesoriów, regulacja oraz sprawdzenie prawidłowego działania wyrobu.
9. Uprzątnięcie miejsca pracy.

Więcej o: