Wiosenne cięcie. Rośliny ozdobne - krzewy

Tekst: Alicja Gawryś

Nie można mówić o jednym ogólnym sposobie traktowania krzewów. Pora zabiegów i miejsce cięcia ich pędów zależy od tego, kiedy kwitnie dany gatunek, która część krzewu jest najbardziej dekoracyjna oraz od jego siły wzrostu.

Przycinanie krzewów wiosoną
Fot. Halfpoint shutterstock

Skomentuj:

Wiosenne cięcie. Rośliny ozdobne - krzewy