Gąsienice w ogródku. Gąsienice zjadające liście warzyw

Gąsienice czyli larwy wielu owadów potrafią doszczętnie ogołocić roślinę. Ale gąsienice najpiękniejszych motyli, np. rusałek czy pazi, nie stanowią dla nich większego zagrożenia.

Na szczęście w moim ogródku gąsienice i inne larwy występują tylko sporadycznie. W niektóre lata na winorośli obserwuję jedynie kilka gąsienic zawisaka. Najwyraźniej to pnącze mu nie smakuje, bo nie widzę dziur wygryzionych w liściach.

Cykl rozwojowy

Larwa to jedno ze stadiów rozwoju owada.

Gąsienice to larwy motyli. Różnią się wyglądem i wielkością. Mają zwykle 7 par odnóży i różne kolory, niektóre są pokryte włoskami. Wylęgają się z jaj złożonych przez samice motyli i są bardzo żarłoczne. Gdy dorosną, przepoczwarzają się - jedne przędą kokon, inne przechodzą w stadium poczwarki.

Larwy muchówek i błonkówek. W przypadku tych pierwszych bywają beznogie lub z 3 parami odnóży. W przypadku tych drugich są najczęściej beznogie, białe, brązowe lub zielone. Larwy wylęgają się z jaj złożonych przez muchy i przepoczwarzają w ziemi w bobówki (brązowe lub żółtawe baryłkowate poczwarki), w których zimują.
Wiosną wylatują z nich muchy i składają jaja.

Kiedy są aktywne? W kwietniu rozpoczynają żerowanie gąsienice zwójek, niestrzępca głogowca, kuprówki rudnicy. Pozostałe, podobnie jak larwy muchówek i błonkówek, żerują w maju i czerwcu. Samice motyli, muchówek i błonkówek składają jaja
na roślinach - swych żywicielach.

Warzywa i zioła

Najczęściej występują gąsienice: wgryzki szczypiorki, bielinków, piętnówki, pachówki
strąkóweczki oraz larwy śmietki.

Objawy: Zielonożółte gąsienice wgryzki szczypiorki (1 cm) żerują na szczypiorze, tworząc smugi. Dziury w liściach kapustnych wygryzają gąsienice: bielinków - zielone (4 cm), piętnówki - zielone, brązowe lub czarne (4 cm). W strąkach żerują białoszare gąsienice pachówki ( 0,3 cm). Białoszare larwy śmietki (0,8 cm) żerują w szyjce korzeniowej roślin, powodując ich więdniecie.

Atakowane: Cebula, rośliny
kapustne i strączkowe.

Zwalczanie: Wgryzkę, bielinka i piętnówki zwalczamy jednym ze środków: Decis Ogród 050 EW, Fastac 100 EC lub Karate Zeon 050 CS. Na pachówkę skuteczny jest Fastac 100 EC. Przeciw śmietce opryskujemy rośliny wywarem z czosnku; rozsady okrywamy włókniną.

Najczęściej występują gąsienice: zwójek, znamionówki tarniówki, niestrzępa głogowca, kuprówki rudnicy, zawisaka tawulca, kibitnika lilakowiaczka oraz larwy: śluzownicy, miniarek, brzęczaków.

Objawy: Gąsienice zwójek (1 cm) żerują wewnątrz gniazd z liści. Gąsienice znamionówki (4 cm) wygryzają dziury w liściach. Gąsienice niestrzępa
(3 cm) wiosną wyjadają pąki liści i kwiatów, a latem - liście.

Szare gąsienice kuprówki (3 cm) z żółtobrunatnymi włoskami wiosną mogą powodować gołożery, a latem tworzą duże gniazda z liści. Zawisak objada pędy wierzchołkowe. Małe gąsienice kibitnika (jednej z miniarek) drążą w liściach korytarze. Czarne larwy śluzownicy (1 cm) zjadają górną skórkę i miękisz. Larwy brzęczaków pozbawiają rośliny liści.

Atakowane: jabłonie, grusze, porzeczki, maliny, róże, tawuły, pięciorniki, złotokapy i inne.

Zwalczanie: Zaatakowane okazy opryskujemy 2-3 razy co 10 dni, stosując naprzemiennie dwa z następujących preparatów: Decis Ogród 015 EW, Decis AL, Fastac 100 EC, Mospilan 20 SP lub Karate Zeon 050 CS. Zwójki na drzewach owocowych zwalczamy środkiem Spin Tor 240 SC.

Najczęściej występują larwy: miniarki, pienika, ostępki oraz
gąsienice: zwójki, piętnówki.

Objawy: Żółte larwy miniarek (0,3 cm) żerują pod skórką liścia, drążąc korytarze - miny.Żółte larwy pienika (0,4 cm) osłonięte pienistą wydzieliną, zjadają ogonki liściowe. Szarozielone gąsienice zwójki (1 cm) żerują w sprzędzonych liściach.Zielone, żółtobrązowe lub brązowe gąsienice (4 cm) piętnówki wygryzają dziury w liściach.Biało-żółte larwy (0,3 cm) ostępki lilianki żerują w pąkach lilii, na zewnątrz widać otworek.

Atakowane: Większość uprawianych gatunków kwiatowych.

Zwalczanie: Miniarki - muchówki składające jaja zwalczamy w maju i w lipcu tuż po zauważeniu pierwszych min. Stosujemy Decis Ogród 050 EW, Fastac 100 EC lub Mospilan 20 SP. Pieniki - preparaty jak dla miniarek. Zwójki - Mospilan 20 SP. Piętnówki - zwalczamy jak miniarki. Ostępka - pąki opryskujemy preparatem Decis Ogród 050 EW lub Confidor 200 SL.

Najczęściej występują gąsienice: zwójki sosnóweczki, brudnicy mniszki, licinka
jałowcowiaczka oraz larwy borecznika rudego.

Objawy: Brązowe gąsienice (2 cm) zwójki żerują wewnątrz młodych pędów, powodując ich zaginanie do dołu i zamieranie. Szaro-żółte gąsienice (3 cm) brudnicy z ciemnym pasem i niebieskimi brodawkami zjadają młode igły.

Pędy wierzchołkowe jałowca zasychają pod wpływem żerowania licinka, którego zielone lub żółte gąsienice (0,8 cm) drążą wewnętrzne korytarze. Szaro-zielone larwy (2,5 cm) borecznika z ciemnymi kreskami zjadają igły od maja do czerwca, powodując gołożery.

Atakowane: Jałowce, sosny, świerki.

Zwalczanie: Zwójka - w maju usuwamy zniszczone pędy. Krzewy i drzewa opryskujemy Decisem Ogród 050 EW. Dorosłe motyle zwalczamy w końcu czerwca (Decis Ogród 015 EW). Brudnica - po jej wykryciu wykonujemy oprysk Confidorem 200 SL lub Mospilanem 20 SP.

Licinek - wycinamy i palimy zaschnięte pędy. W kwietniu, gdy wylatują motyle, opryskujemy krzewy Mospilanem 20 SP. Borecznik - gdy zauważymy pierwsze larwy, wykonujemy oprysk Confidorem 200 SL.

Więcej o: