Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Choroby iglaków. Najczęściej spotykane szkodniki i choroby roślin iglastych

Hanna Masternak, specjalistka ochrony roślin

Drzewa i krzewy iglaste atakowane są i przez choroby i przez szkodniki. Rośliny te warto profilaktycznie wzmacniać stymulatorem wzrostu.

NA IGŁACH CYPRYSIKA BRĄZOWE PLAMY pokryte szarym nalotem. Przyczyna: szara plesń.
NA IGŁACH CYPRYSIKA BRĄZOWE PLAMY pokryte szarym nalotem. Przyczyna: szara plesń.
Red.

Choroby iglaków

Krzewy rosnące niezbyt gęsto są bardziej odporne niż te w grupie.

Lubię rośliny iglaste, toteż dużą część mojej działki zajmują sosny, świerki, jałowce, mikrobiota i żywotniki oraz jodła i cyprysik. Trochę problemu miałam z żywopłotem ze świerków. Kiedyś na ich gałęziach pojawiły się jakby szyszeczki (galasy) - objaw żerowania ochojnika świerkowego. Regularne wycinanie od wiosny do połowy lipca ograniczyło ich liczebność.

Moje stare sosny opanowane są przez osutkę, ale trudno opryskać wysokie drzewa. Podlewanie ziemi preparatami Score 250 EC i Dithane Neo Tec 75 WP lub Topsin M 500 SC także ogranicza opadanie igieł. Zabieg powtarzam co 14 dni od połowy lipca do połowy października.

Pewnego roku zamierały kolumnowe jałowce. Okazało się, że wszystkie pędy są zaatakowane przez mączystka. Nie zauważyłam go wcześniej, bo nie zaglądałam do środka krzewów i to był błąd. Niestety, nie udało się ich uratować. Od tej pory przeglądam dokładnie wszystkie iglaki.

Staram się każdego roku w marcu, gdy temperatura wzrośnie powyżej 10°C opryskać iglaki preparatem olejowym Promanal. Niszczy on stadia zimujące szkodników i podczas wegetacji nie muszę już zwalczać mszyc i przędziorków.

Choroby iglaków - lista

 • Fytoftoroza
 • Osutki
 • Zamieranie pędów
 • Szara pleśń

Fytoftoroza

Objawy. Część pędów zamiera, reszta wygląda zdrowo. Na chorych pędach igły brązowieją i widać na nich brązowoczerwoną nekrozę (martwe miejsca). U podstawy pędu gniją korzenie.

Podatne. Cis, cyprysik, jodła, sosna, żywotnik.

Zwalczanie. Chorobie zapobiega sadzenie roślin w doł-kach z kompostem z kory. Chore rośliny usuwamy i palimy, zdrowe podlewamy Previcurem Energy 840 SL lub Mildexem 711,9 WG (3-5 l/m2) oraz wzmac-niamy Bioseptem Active lub Septovitalem 200 SL.

Osutki

Objawy. Wiosną lub w końcu lata na igłach widać żółte paski, potem całe igły brązowieją i opadają. Na jałowcach obumierają wierzchołki pędów.

Podatne. Daglezja, jałowiec, jodła, sosna, świerk

Zwalczanie. Osutkę zwalczamy, stosując naprzemiennie Domark 100 EC i Topsin M 500 SC. Chore świerki opryskujemy wiosną 2-3 razy, co 14 dni, jałowce - od lipca do października (4 razy). Sosny opryskujemy od połowy lipca do końca września co 14 dni, stosując naprzemiennie Dithane Neo Tec 75 WG i Score 250 EC - tymi preparatami zwalczamy też osutkę na daglezji, opryskując ją w czerwcu i lipcu co 14 dni. Równocześnie niszczymy opadłe igły, a ziemię pod koroną podlewamy wymienionymi wyżej preparatami.

Zamieranie pędów

Objawy. Choroba postępuje od wierzchołka do podstawy pędu. Młode igły żółkną, brązowieją i opadają (tylko na jałowcach nie opadają). Na pędach powstaje przewężenie (obrączka) i stają się one brązowoczerwone. Jesienią na porażonych pędach widać małe czarne punkty - owocniki grzyba.

Podatne. Cis, cyprysik, jałowiec, jodła, sosna, świerk, żywotnik.

Zwalczanie. Wycinamy chore pędy, a rośliny opryskujemy 2-3 razy co 14 dni Topsinem M 500 SC lub Rovralem Aquaflo 500 SC i wzmacniamy je Bioseptem Active lub Septovitalem 200 SL.

Szara pleśń

Objawy. Na młodych pędach i igłach widać jasnobrązowe wodniste plamy, pędy zamierają. Chore części po deszczu pokrywają się szarym pylącym nalotem

Podatne. Cyprysik, jałowiec, jodła, świerk.

Zwalczanie. Chore pędy wycinamy, a rośliny opryskujemy 2-3 razy co 7-10 dni Rovralem Aquaflo 500 SC, Kaptanem 50 WP, Dithane Neo Tec 75 WG albo Teldorem 500 SC i wzmacniamy Bioseptem Active lub Septovitalem 200 SL. Roślin nie polewamy wodą.

Uszkodzenia mrozowe


Objawy. Igły brązowieją i zamierają na skutek braku wilgoci. Po mroźnej zimie gleba długo pozostaje zamarznięta, dlatego wiosną korzenie nie mogą pobierać z niej wody. Tymczasem część nadziemna zaczyna się już rozwijać. W tej sytuacji brak wody powoduje uszkodzenia drzew i krzewów. Roślinom szkodzą też wiejące w tym czasie suche, mroźne wiatry.

Podatne. Cisy, jałowce, cyprysiki, bioty.

Profilaktyka. Wczesną wiosną rośliny cieniujemy np. agrowłókniną, a następnie dwukrotnie (w kwietniu i na początku czerwca) wzmacniamy je Bioseptem Active lub Septovitalem 200 SL. Wycinamy też uszkodzone pędy, a rośliny i opryskujemy Topsinem M 500 SC lub Domarkiem 100 EC. Jesienią dokarmiamy je specjalnymi nawozami jesiennymi dla iglaków.

Zaschnięte brązowe igły na gałęziach cisu.

Przyczyna: uszkodzenia mrozowe.

Szkodniki iglaków - lista

 • miseczniki,
 • tarczniki
 • przędziorki
 • Ochojniki (mszyce)
 • miodownice
 • gąsienice,
 • larwy
 • opuchlaki,
 • pędraki
 • mączystek jałowcowy

Miseczniki, tarczniki

Objawy. Na pędach żywotnika i cisu widoczne są brązowe tarczki, na jałowcu - tarczki pokryte białą "watą".

Atakują. Cis, jałowiec, żywotnik.

Zwalczanie. Zimą rośliny opryskujemy Promanalem 012 AL lub Promanalem 60 EC. Żywotnik opryskujemy w końcu lipca i w połowie sierpnia Decisem Ogród 015 EW, Mospilanem 20 SP lub Confidorem 200 SL, jałowiec i cis - w lipcu (2 razy) co 14 dni tymi samymi preparatami.

Przędziorki

Objawy. Igły brązowieją i opadają. Pomiędzy nimi widać oprzędy oraz małe "pajączki".

Atakują. Cyprysik, modrzew, świerk, żywotnik.

Zwalczanie. Zimą rośliny opryskujemy Promanalem 012 AL lub Promanalem 60 EC, pod koniec maja Magusem 200 SC, a później (do 15 sierpnia) 1-2 razy co 10 dni Karate Zeon 050 CS lub Envidorem 240 SC.

Ochojniki (mszyce) i miodownice

Objawy. Wiosną na świerkach powstają wyrośla z żerującymi w nich mszycami - to ochojnik świerkowiec, świerkowo-modrzewiowy lub świerkowy zielony.

Z galasów w sierpniu wychodzą larwy mszyc, które zimują. Na igłach świerka mogą żerować też mszyce: zrostek świerkowy powodujący zniekształcenie młodych igieł, mszyca świerkowa zielona skutkująca ich odbarwieniem oraz świerkowiec większy powodujący zasychanie. Wydziela on rosę miodową, na której rozwijają się grzyby - sadzaki. Niektóre ochojniki (sosnowy, świerkowo-modrzewiowy, jodłowy i daglezjowy) pokryte są białą wydzieliną woskową ("płatki śniegu").

Na iglakach żerują też krewne mszyc - miodownice, np. żywotnikowa, jałowcowa i kilka na sośnie.

Atakują. Daglezja, jodła, modrzew, sosna, świerk, żywotnik.

Zwalczanie. Zaatakowane rośliny opryskujemy w marcu Promanalem 012 AL lub Promanalem 60 EC. Do połowy lipca wycinamy i palimy galasy. Mszyce i miodownice zwalczamy po zauważeniu pierwszych osobników. Opryski powtarzamy 2-3 razy co 14 dni, stosując Confidor 200 SL, Decis Ogród 015 EW lub Mospilan 20 SP.

Gąsienice, larwy

Objawy. Sosny są atakowane przez gąsienice: zwójki sosnóweczki powodujące zamieranie, brunatnienie i wyginanie młodych pędów, gąsienice brudnicy mniszki zjadające igły oraz larwy borecznika rudego żerujące na igłach w maju i czerwcu. Na świerkach spotykamy oprzędy z żerującymi larwami zasnui.

Atakują. Sosny, świerk.

Zwalczanie. W maju i czerwcu wycinamy i palimy zamarłe pędy i oprzędy. Gąsienice i larwy zwalczamy tuż po zauważeniu pierwszych osobników, opryskując preparatem Decis Ogród 015 EW, Fastac 100 EC lub Karate Zeon 050 CS. W miarę potrzeby zabieg powtarzamy.

Opuchlaki, pędraki

Objawy. Chrząszcze (np. opuchlaki) wygryzają korę pędów, a ich larwy - pędraki żerują na korzeniach.

Atakują. Cis, świerk, żywotnik

Zwalczanie. Po zauważeniu chrząszczy rośliny opryskujemy wieczorem preparatem Decis Ogród 015 EW, Fastac 100 EC lub Karate Zeon 050 i ponownie po 10 dniach. Larwy w glebie zwalczamy preparatem Larvanem (opuchlaki w maju i wrześniu, pędraki w lipcu).

Mączystek jałowcowy

Objawy. Na pędach wewnątrz krzewów widać skupiska drobnych szkodników pokrytych mączystym nalotem.

Atakują. Jałowiec.

Zwalczanie. Po zauważeniu pierwszych szkodników (zwykle na początku czerwca) rośliny opryskujemy 2-3 razy co 10 dni preparatem Confidor 200 SL.

Zabieg wykonujemy starannie zwłaszcza na pędach znajdujących się wewnątrz krzewu.

  Więcej o:

Skomentuj:

Choroby iglaków. Najczęściej spotykane szkodniki i choroby roślin iglastych