Ochrona przed oblodzeniem dachu

Redakcja Pressland

Topnienie i ponowne zamarzanie lodu może uszkodzić dachy oraz rynny. Ciężkie sople lodu stwarzają dodatkowo zagrożenie dla zdrowia i życia. Ponadto, stojąca woda może przeciekać przez ściany i kapać na wyposażenie budynku. Dlatego, warto zastanowić się jak ochronić dach przed oblodzeniem.

Ochrona przed oblodzeniem dachu
shutterstock

Zakres ochrony antyoblodzeniowej

Na rynku można znaleźć coraz lepsze systemy z zakresu ochrony antyoblodzeniowej.
Przede wszystkim, specjalistyczne instalacje obejmują: ogrzewanie wjazdu do garażu, podgrzewanie ciągów komunikacyjnych i schodów, ochronę antyoblodzeniową dachów, rynien oraz rur spustowych, a także ochronę rurociągów. Prawidłowo dobrana i właściwie zamontowana instalacja antyoblodzeniowa zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.
Jest również bezobsługowa. Zimą poza dachem należy również odpowiednio zabezpieczyć rynny i rury spustowe, żeby nie doszło do ich urwania i związanych z tym strat materialnych. Spadające sople mogą uszkodzić samochód lub uderzyć w osoby znajdujące się w zasięgu dachu. Dlatego, instalacje ogrzewania rynien powinny bazować na zastosowaniu stalooporowych przewodów grzejnych bądź przewodów samoregulujących.
Tego typu przewody układa się na rynnach i rurach spustowych za pomocą specjalnych uchwytów. Właściwa pozycja kabla grzejnego pozwala dostosować jego moc do warunków otoczenia. W przypadku spadku temperatury moc jednostkowa wzrasta. Kiedy zaś temperatura podnosi się to moc przewodów maleje. Samoregulujące się przewody służą jako zabezpieczenie rur z wodą, bądź dla różnego typu zaworów.

Na dachach stosuje się z kolei specjalne, samoregulujące systemy przeciwoblodzeniowe. Powodują one topnienie śniegu i lodu oraz utworzenie drogi odprowadzającej powstałą wodę z dachu, rynien i rur spustowych. Systemy można dopasować do każdego rodzaju budynku: zarówno do mieszkalnych, komercyjnych, publicznych, jak i zabytkowych. Systemy używa się do najważniejszych krawędzi dachu, a także w podciśnieniowych systemach odwadniania płaskich dachów. Działanie systemu antyoblodzeniowego opiera się na tym, że wszystkie czujniki wykrywają niską i wysoką temperaturę oraz wilgotność. Jednostka sterująca odpowiada za włączenie systemu, a przewód grzejny rozpoczyna wytapianie śniegu,
tworząc drogę odpływu dla wód roztopowych w rynnie albo na dachu. Sam system gwarantuje bezustanny przepływ wody do odpływu, tym samym hamując gromadzenie się śniegu i lodu oraz tworzenie się sopli. System wyłącza się, kiedy temperatura powietrza wzrasta lub kiedy wilgotność spada poniżej wartości zadanej. Samoregulujące przewody grzejne automatycznie zwiększają swoją moc grzewczą w wodzie lodowej, zmniejszając ją
w suchym powietrzu. Są one bezpieczne i praktyczne w montażu, a także ekonomiczne
w codziennej eksploatacji.

Główne cechy systemów przeciwoblodzeniowych

Nowoczesne  systemy przeciwoblodzeniowe sprawiają, że woda nie zamarza w rynnach oraz w rurach spustowych, ze względu na to, że śnieg nie będzie zalegać w środku.
Działanie systemów zapobiega przed tworzeniem nawisów lodowych oraz zacieków na elewacjach. Najważniejsze jest dokładne ustalenie mocy grzejnej w rurach i rynnach spustowych. W rejonach, gdzie spada dużo śniegu konieczne jest również ogrzewanie krawędzi dachu przylegającego do rynny. Szerokość ogrzewanej krawędzi dachu zwykle wynosi 50 centymetrów. Systemy ogrzewania elektrycznego nie są trudne w montażu.
Ich kolejną zaletą jest to, że nie ingerują w ułożenie systemu rur i innych elementów złączonych z dachem, lecz dostosowują się do konkretnej elewacji. Moc przewodu grzejnego powinna wynosić minimum 35 Wm. Jeśli zaś mamy do czynienia z kablami samoregulującymi to wystarczy jedna nitka przewodu. W przypadku przewodów stalooporowych należy zaś zastosować dwie nitki przewodu w rynnie. Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej można zastosować na wszystkich typach dachów.
Skutecznie zlikwidują nagromadzony śnieg i lód. Dzięki nim, zapewniona jest drożność rynien i rur spustowych. Tym samym, dach i fasady nie zostaną uszkodzone przez oblodzenie lub niekontrolowany spływ wody.

Skomentuj:

Ochrona przed oblodzeniem dachu