Projektowanie domu

Projekt gotowy domu jednorodzinnego jest częścią projektu budowlanego, który razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę trzeba złożyć do starostwa. Projekt domu zawiera różne rysunki, wykazy, opisy i dokumenty.

Wizualizacja domu. W projekcie domu zwykle najbardziej naszą uwagę przyciąga jego kolorowa prezentacja, zwana wizualizacją, czyli opracowany graficznie na komputerze wizerunek domu, często do złudzenia przypominający zdjęcie gotowego budynku.

Plany domu. Widać na nich rozkład i wzajemne usytuowanie pomieszczeń, ich proporcje.

Rzut parteru to rysunek pokazujący umowne przekrojenie budynku płaszczyzną poziomą na wysokości 1 metra nad podłogą. Dzięki temu na planie są widoczne wszystkie najważniejsze elementy domu, na przykład okna, które zwykle umieszcza się na wysokości 80-90 cm nad podłogą.

Adaptacja projektu. Do uzyskania pozwolenia na budowę niezbędny jest projekt budowlany. Aby projekt gotowy stał się projektem budowlanym, niezbędna jest jego adaptacja do warunków wynikających z konkretnej lokalizacji. Często też niezbędna jest adaptacja projektu do potrzeb inwestora.

Przekrój pionowy domu. Gdy umownie przekroimy dom płaszczyzną pionową, prostopadłą do stropów, otrzymamy przekrój pionowy domu. Najczęściej dom „tnie się” przez schody, żeby pokazać najbardziej skomplikowane konstrukcyjnie miejsca w domu. Przekrój domu pokazuje wysokości pomieszczeń i różnice w poziomach.