Przyłącze telefoniczne - od słupka do domu

Tekst: Anna Grunwald

Przyłącze telefoniczne wykonuje się zwykle w momencie, gdy dom jest już gotowy. Nie jest to kłopotliwe, jeśli o telefonie pomyślimy w trakcie budowy fundamentów.

Fot. archiwum redakcji
Żeby można było w domu korzystać z telefonu stacjonarnego i internetu, trzeba przede wszystkim wybrać operatora spośród działających w danej okolicy. Zwykle będzie to Telekomunikacja Polska (TP) oraz jeden lub kilku operatorów lokalnych. Z wybranym operatorem podpisuje się umowę o łącze telefoniczne - analogowe lub cyfrowe (ISDN). W umowie operator zobowiązuje się doprowadzić sygnał telefoniczny do gniazdek telefonicznych w domu, co w praktyce oznacza, że doprowadzi do domu przyłącze telefoniczne.

Nowe przyłącza najczęściej układa się w gruncie - nawet wtedy, gdy sieć telekomunikacyjna w pobliżu domu poprowadzona jest linią napowietrzną.

Przyłącze telefoniczne

Jest to instalacja łącząca sieć telekomunikacyjną z domem. W jej skład wchodzą:

- przewód wyprowadzony albo ze słupka lub studzienki telekomunikacyjnej (gdy sieć telekomunikacyjna poprowadzona jest w gruncie), albo ze słupa telefonicznego (gdy sieć poprowadzono drogą napowietrzną) i doprowadzony do puszki telekomunikacyjnej w domu;

- puszka telekomunikacyjna, w której zbiega się domowa instalacja telefoniczna. Puszkę taką umieszcza się zwykle blisko wejścia do domu.

Jeśli w domu planuje się korzystanie z cyfrowej linii telefonicznej (ISDN), operator zamontuje między przyłączem a instalacją specjalne urządzenie, zwane zakończeniem sieciowym NT. W domu, w którym nie ma jeszcze instalacji telefonicznej, oprócz przyłącza operator założy w ramach umowy jedno gniazdko telefoniczne. Za założenie dodatkowych gniazdek zwykle trzeba osobno zapłacić.

Zrób tak, żeby nie kuć

Żeby do założenia przyłącza telefonicznego nie trzeba było odkopywać fundamentów i wiercić w nich dziur, a w tynku kuć bruzd, dobrze jest w trakcie budowy przygotować przepusty, które ułatwią i przyspieszą montaż przyłącza. Jako przepustów używa się zwykle rur o średnicy 25-50 mm. Prowadzi się je przez fundament i ewentualnie płytę schodów lub ganek i doprowadza wewnątrz budynku do puszki, z której później rozprowadza się domową instalację telefoniczną.

Jeśli budynek nie jest podpiwniczony, to rurę tę należy wyprowadzić do góry - przez płytę podłogi i poprowadzić w bruździe ściennej do wspomnianej puszki.

W domach podpiwniczonych puszkę można umieścić w piwnicy lub na parterze - wówczas rurę należy przeprowadzić przez strop piwnicy i ukryć w bruździe.

Uwaga! Rura prowadzona przez fundament powinna mieć lekki spadek na zewnątrz budynku - aby ewentualnie skraplająca się w niej wilgoć mogła wypłynąć na zewnątrz. Jej zewnętrzny wylot powinien być zagłębiony 50-60 cm w gruncie (przyłącze prowadzi się zwykle na głębokości 80 cm - aby uchronić je przed uszkodzeniem w czasie kopania w ogrodzie).

Wewnątrz rury umieszcza się tzw. patron, czyli żyłkę lub giętki kabel - tak, by z obu końców rury wystawał przynajmniej z zapasem kilkunastu centymetrów. Patron posłuży do przeciągnięcia przewodu przyłącza aż do puszki.

Wykonanie wewnętrznej instalacji telefonicznej - od puszki do poszczególnych gniazdek telefonicznych w pokojach, sypialniach czy gabinecie - najlepiej zlecić elektrykowi. Rozprowadzi ją w domu w trakcie układania instalacji elektrycznej.

Jeśli nie ma telekomunikacji przewodowej...

...to w okolicy działają często operatorzy telefonii radiowej. Aby skorzystać z takiego telefonu, nie potrzeba przyłącza. Wystarczy podpisać umowę z operatorem i kupić u niego przenośną centralę (terminal) z anteną, która będzie odbierać sygnał radiowy z centrali nadajnikowej. Do terminala można bezpośrednio podłączyć maksymalnie dwa telefony (przewodowe lub bezprzewodowe) i modem do korzystania z internetu. Są też terminale z wbudowanym modemem. Jeśli w domu jest rozprowadzona instalacja telefoniczna, to terminal można podłączyć do niej, a aparaty telefoniczne oraz modem - do gniazdek na ścianach.

Również operatorzy telewizji kablowej umożliwiają stały dostęp do internetu i korzystanie z telefonu. Trzecim rozwiązaniem jest przynajmniej założenie specjalnej anteny i podłączenie do sieci internetu radiowego. Nie umożliwia on rozmów telefonicznych, ale można dzięki niemu rozmawiać przez dwa komputery wyposażone w odpowiedni program, mikrofony i głośniki.

Przyłącze telefoniczne - na elewacji lepiej nie

Jeśli w pobliżu domu znajduje się napowietrzna linia telekomunikacyjna, lepiej nie prowadzić od niej łącza "górą" - do elewacji, bo szpeci ono budynek, a ponadto narażone jest na uszkodzenia lub zerwanie w trakcie wichury albo ciężkiej zimy. Łatwo je też przeciąć złodziejowi. Lepiej więc w umowie z operatorem zaznaczyć, że przyłącze ma być doprowadzone do domu w gruncie.

Skomentuj:

Przyłącze telefoniczne - od słupka do domu