Parapety w systemach ociepleń - montaż

Mówiąc o fachowej instalacji systemu ociepleń, warto pamiętać, że diabeł tkwi w szczegółach. W tym wypadku w ociepleniu tzw. miejsc szczególnych, na przykład parapetów. Ich niestaranne wykonanie zazwyczaj bardzo niekorzystnie odbija się na trwałości i estetyce całości ocieplenia.
Parapetowi należy nadać spadek 50 w kierunku zewnętrznym, by mógł swobodnie odprowadzać wodę poza fragment muru, który osłania Parapetowi należy nadać spadek 50 w kierunku zewnętrznym, by mógł swobodnie odprowadzać wodę poza fragment muru, który osłania Fot.: SSO

Montaż parapetu: w jaki sposób ukształtować spadek?

Montaż

W teorii montaż parapetu zewnętrznego jest bardzo prostą sprawą, jednak jak praktyka pokazuje, na każdym etapie można popełnić błąd, który będzie skutkować uszkodzeniami całego systemu ociepleń, a nawet okien. Podstawową funkcją parapetu jest prawidłowe odprowadzenie wody opadowej czy z topiącego się śniegu, zalegającego na podokienniku, z dala od lica ściany.

Baza 

Dla ułatwienia można wstępnie wyprofilować go zaprawą wyrównawczą lub inną na bazie cementu, używaną na budowie. Nadają się także zaprawy do systemów ociepleń, na przykład przeznaczone do zatapiania siatki. Na tak przygotowanym podłożu można zamontować podokiennik.

Dlaczego tak ważny jest spadek przy parapecie?

Brak spadku przy parapecie oznacza problemy: woda drąży nawet skałę, a system ociepleń - niestety - zdecydowanie łatwiej. Stale wilgotna warstwa wierzchnia systemu ociepleń będzie szybko ulegać zniszczeniu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Używane produkty, choć wodo- i mrozoodporne, dodatkowo stale zawilgocone, poddane wielu cyklom zamrażania i rozmrażania nie podołają takim oddziaływaniom.

Zbyt krótki parapet zewnętrzny powoduje, że woda stale spływa po elewacji, doprowadzając do jej zabrudzenia, a w końcu - zniszczenia Zbyt krótki parapet zewnętrzny powoduje, że woda stale spływa po elewacji, doprowadzając do jej zabrudzenia, a w końcu - zniszczenia Fot.: SSO

Wymiary i rodzaje kapinosa

Wymiary

Zgodnie z zasadami sztuki budowlanej parapet, a właściwie jego kapinos, powinien wychodzić co najmniej 3 cm, a najlepiej 4 cm poza lico ściany. Ponieważ jest on montowany najczęściej przed wykonaniem struktury, dobrze jest uwzględnić to w obliczeniach wymiarów. Zalecane kilkucentymetrowe odejście od płaszczyzny systemu ociepleń jest szczególnie ważne, gdy opady deszczu są zbyt intensywne. Spływająca powoli woda nie ma takiego pędu, który pozwala na oderwanie kropli i niestety może zwilżać system ociepleń, co jest niedopuszczalne. Stale wilgotny i zmywany przez wodę tynk dekoracyjny będzie bardziej podatny na porastanie biologiczne. Wilgoć sprzyja temu zjawisku, a dodatkowo spłukiwanie powierzchni tynku przez wodę powoduje niszczenie powłokowej ochrony biologicznej, przyspieszając proces degradacji tej warstwy przez algi, glony i grzyby.

Rodzaje kapinosa

Z odrywaniem się kropel wody ściśle związany jest rodzaj kapinosa. Jeśli używa się gotowych podokienników, nie powinno być z tym problemów. Problem ten dotyczy obróbek wykonywanych bezpośrednio na placu budowy. Źle ukształtowany kapinos oraz zbyt małe odsunięcie od lica ściany może powodować podciekanie wody opadowej pod parapet, a w konsekwencji powodować zamakanie systemu ociepleń 'od wewnątrz'. Często woda widoczna jest wtedy w zupełnie innym miejscu, najczęściej w obrębie parteru, pierwszego piętra i cokołu. Migracji wody pod systemem ociepleń sprzyja błąd jego montażu - mocowanie wyłącznie na placki zaprawy klejącej, bez pasma obwodowego. Spływanie wody po elewacji może powodować bardziej intensywne dostawanie się wody opadowej do okien leżących poniżej, co przy braku listwy kapinosowej może w konsekwencji powodować wnikanie wody do pomieszczeń leżących poniżej.

Problem z zaciekaniem mogą powodować podokienniki z blachy kształtowane bezpośrednio na placu budowy Problem z zaciekaniem mogą powodować podokienniki z blachy kształtowane bezpośrednio na placu budowy Fot.: SSO

Montaż parapetu zewnętrznego - sposób I

Szczelność istotna jest wszędzie tam, gdzie może intensywnie penetrować woda. Dotyczy to połączenia parapetu z ramą okienną oraz w obrębie całej wnęki okiennej. Parapet zewnętrzny montuje się na dwa sposoby. Pierwszy i zarazem najlepszy sposób polega na wprowadzeniu jego pod profil ościeżnicy. Okna z PVC i aluminiowe najczęściej są już fabrycznie przygotowane do tego typu montażu. W przypadku okien drewnianych niekiedy trzeba wykonać odpowiedni wrąb.

Zamocowanie parapetu do czoła profilu okna Zamocowanie parapetu do czoła profilu okna fot. Pixabay

Montaż parapetu zewnętrznego - sposób II

Możliwa jest też inna metoda - zamocowanie parapetu do czoła profilu okna. Taki montaż rozpoczyna się od naklejenia na kołnierz parapetu specjalnej taśmy rozprężnej. Następnie parapet przykręca się do profilu okna.

Inne sposoby uszczelniania parapetów plastikowych i metalowych są nietrwałe i nie zapewnią szczelności. Tak popularne w budownictwie akryle i silikony nie nadają się do takiego połączenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że niedopuszczalne jest zakrywanie otworów odwadniających w profilu okna. Nie wszyscy wiedzą, czym to grozi. Otwory te przeznaczone są do odprowadzania wody, która m.in. przedostaje się pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą podczas opadów deszczu. Jeśli otwory zostaną zasłonięte, woda będzie wpływać pod okno i po pewnym czasie wypłynie, niestety w skrajnie niekorzystnym przypadku do mieszkania.
Parapet nie może zbyt obciążać elewacji. Dlatego jeśli ściany domu są dwuwarstwowe, nie należy planować efektownych, ale ciężkich parapetów, np. z kamienia czy cegieł. Ocieplenie bez specjalnych konstrukcji wsporczych nie poradzi sobie z takim ciężarem.

Nie należy tynkować krawędzi bocznych parapetu, bo pod wpływem czynników atmosferycznych parapet zmienia swoje wymiary (kurczy się i wydłuża) Nie należy tynkować krawędzi bocznych parapetu, bo pod wpływem czynników atmosferycznych parapet zmienia swoje wymiary (kurczy się i wydłuża) Fot.: SSO

Zaślepki parapetów - do czego służą?

Jaką funkcję przy parapetach pełnią końcówki?

Większość parapetów metalowych czy plastikowych zaopatrzona jest w końcówki. Pełnią one dwie funkcje. Pierwsza, najbardziej widoczna, to estetyka. Druga to możliwość wykonania dylatacji parapetu. Pod wpływem amplitudy temperatur parapet zmienia swoje wymiary, tzw. rozszerzalność liniowa, powodując naprężenia między nim a ścianą. Może to powodować jego odkształcenie oraz niszczenie przylegających krawędzi systemu ociepleń. Dlatego ważne jest zapewnienie możliwości termicznej zmiany długości parapetu. Sama końcówka musi być zagłębiona w murze w systemie ociepleń i odpowiednio dobrana. Jej szerokość powinna być uzależniona od rozpiętości parapetu.

Jaki jest najczęściej popełniany błąd?

Najpoważniejszym błędem, który w tym miejscu się zdarza, jest zatynkowanie końcówki parapetu. Powoduje to liczne uszkodzenia ze względu na usztywnienie miejsca, które powinno pracować jak dylatacja: od zamakania tynku i termoizolacji, jej pęknięcia do odkształceń parapetu. Podczas wymiany okien i parapetu możliwe jest ponadto uszkodzenie samego systemu ociepleń w obrębie wnęki okiennej. Wycięcie zbyt wielkiego kawałka systemu ociepleń będzie powodować jego nieciągłość i trudności z jego uzupełnieniem przez instalatora okien. Przy dużych wycięciach w obwodowym styropianie stosowanym wewnątrz otworu okiennego najlepiej byłoby go wykonać od nowa. Dzięki stosowaniu styropianu w tym miejscu zmniejsza się ryzyko powstawania mostków termicznych, a im lepsze właściwości termoizolacyjne stosowanych w tym miejscu materiałów, tym mniejsze straty ciepła. Stosowanie takiego styropianu uzależnione jest jednak od konstrukcji ściany.

Parapet w częściach

Najważniejszym zadaniem parapetów zewnętrznych jest ochrona dolnej części otworu okiennego przed wodą. Aby parapet zewnętrzny dobrze spełniał swoje zadanie, powinien być wykonany w całości. Niestety, przy standardowych rozmiarach okien montowanych we współcześnie budowanych domach, zazwyczaj nie jest to możliwe. Dlatego przy bardzo długich, szerokich oknach połączenia kolejnych elementów powinny być ukształtowane i uszczelnione z zakładem przez wykwalifikowanego blacharza. Jeśli parapety składają się z dwóch niezależnych elementów nawet przestrzeganie zasad, może nie przynieść oczekiwanego efektu i powodować degradację zastosowanego systemu ociepleń.

Więcej o: