Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dylatacja: najczęściej popełniane błędy

Tomasz Rybarczyk, red

Konstrukcję domu projektuje się tak, aby przenosiła nie tylko różnorodne obciążenia. Uwzględnia się również odkształcenia wykorzystanych do wzniesienia budynku materiałów i wykonanych z nich elementów. Negatywnym skutkom tych naturalnych zjawisk zapobiegają dylatacje, czyli przerwy.

21693464 https bi
fot. Beata Zielińska

Co to jest dylatacja?

W technologii murowanej wykonywanych jest bardzo wiele budynków. W przypadku tych budynków niezbędne jest wykonanie dylatacji pionowych i poziomych. Pełnią one bardzo ważną rolę. Przede wszystkim chronią mury budynków przed pękaniem. Dzięki dylatacji budynki mogą przetrwać w dobrym stanie przez wiele długich lat.

Szczeliny dylatacyjne - dlaczego są tak ważne?

Na każdy budynek oraz na jego poszczególne elementy działają różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Na skutek ich działania dochodzi do osiadania budynku, a jego konstrukcja poddawana jest dodatkowym obciążeniom. Mianem dylatacji określa się wykonane celowo szczeliny. Mają one zapobiegać odkształcaniu i uszkodzeniu konstrukcji budynku. Szerokość szczelin dylatacyjnych na ogół wynosi około 20 mm. Aby nie tworzyły one mostków cieplnych, niezbędne jest ich wypełnienie pianką poliuretanową, styropianem bądź wełną mineralną. Szczeliny dylatacyjne mogą być wypełnione także polietylenowym sznurem dylatacyjnym.

Rodzaje dylatacji

Na każdy budynek wzniesiony w technologii murowanej działają bardzo różne czynniki. W efekcie wśród dylatacji wyróżnia się kilka rodzajów. Są to między innymi dylatacje termiczne, konstrukcyjne i technologiczne. Stosowane są one w różnego rodzaju budynkach wykonanych w technologii murowanej. Dylatacje wykonuje się w domach jednorodzinnych wolno stojących, wykonanych w zabudowie szeregowej. Stosuje się je także w budownictwie wielorodzinnym i przemysłowym.

Dylatacja termiczna

Na każdy budynek wykonany w technologii murowanej działają zarówno niskie, jak i wysokie temperatury. Na skutek działania zmiennych temperatur elementy konstrukcyjne budynku ulegają skróceniu albo wydłużeniu. Może to prowadzić na przykład do ich wyginania, a w efekcie do powstanie spękań i rys. Dylatacja termiczna chroni więc budynek i jego elementy konstrukcyjne przed skutkami działania wysokich i niskich temperatur. Zapobiega odkształceniom termicznym na skutek naprężeń, związanych z różnicą temperatur. Dylatacja termiczna powinna być wykonywana na balkonach i tarasach, dachach z pokryciem ceramicznym oraz na podjazdach.

Dylatacja konstrukcyjna

Ten rodzaj dylatacji najczęściej wykonywany jest podczas przebudowy lub rozbudowy budynków. Dylatacje konstrukcyjne wykorzystywane są do oddzielenia części i elementów konstrukcyjnych budynku, co pozwala na prawidłowe osiadanie tych elementów. Wykonanie dylatacji konstrukcyjnych jest niezbędne w przypadku różnic występujących w obciążeniach czy technologii wykonania budynku. Szczeliny dylatacyjne w tym przypadku wykonuje się od fundamentów aż po dach. Wyjątkiem są domy zbudowane w technologii szkieletowej żelbetowej, których słupy opierają się na jednej ławie fundamentowej. W przypadku tych budynków nie ma konieczności wykonywania szczelin dylatacyjnych w fundamentach. Na ogół dylatację konstrukcyjną stosuje się podczas wykonywania fundamentów.

Dylatacja technologiczna

Dylatację technologiczną stosuje się w budynkach, w których może dochodzić do kurczenia albo pęcznienia wykorzystanych przy budowie materiałów. Ten rodzaj dylatacji wykonuje się między innymi przy betonowych wylewkach. W tym przypadku szerokość szczeliny dylatacyjnej może wynosić od 10 do 20 mm.

Dylatacja podłogi przeciwdrganiowa – stosuje się ją w miejscach zagrożonych szkodami górniczymi, trzęsieniami ziemi, ale również w budynkach przemysłowych.

Dylatacje powierzchniowe , stosowane często przy posadzkach wykonuje się nacinając powierzchnię równą grubości płyty np. tarasowej , czy płytek ceramicznych na dużej powierzchni. Następnie dylatacja posadzki wypełniana jest odpowiednio dobranym materiałem dylatacyjnym.

W budownictwie mieszkaniowym najczęściej wykorzystuje się masy dylatacyjne na bazie silikonów, akryli i MS polimeru.

Jak poprawnie wykonać dylatację? Najczęściej popełniane błędy

    Więcej o:

Skomentuj:

Dylatacja: najczęściej popełniane błędy