Redakcja miesięcznika Magnolia

red.

Adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, tel.: 22 55 56 877

e-mail:magnolia@agora.pl

facebook:Magazyn Magnolia

Redaktor naczelna: Anna Landowska, e-mail: anna.landowska@agora.pl

Zastępca redaktor naczelnej: Aldona Zakrzewska, e-mail: aldona.zakrzewska@agora.pl

Sekretarz redakcji: Ewa Czaczkowska, e-mail: ewa.czaczkowska@agora.pl

Serwis e-ogordy.pl: e-mail: e-ogrody@agora.pl

Redaktor naczelna serwisu: Katarzyna Jodłowska, e-mail: katarzyna.jodlowska@agora.pl

Zespół redakcji Magnolia:

Alicja Gawryś : e-mail: alicja.gawrys@agora.pl

Magdalena Narkiewicz: e-mail: magdalena.narkiewicz@agora.pl

Stali współpracownicy:

Małgorzata Łączyńska, e-mail: maria.laczynska@agora.pl

Małgorzata Wójcik, e-mail: malgorzata.wojcik@agora.pl

Dyrektor artystyczny: Andrzej Przygodzki

Kierownik artystyczny: Marta KochanDyrektor wydawniczy:Katarzyna Kolanowska

Wydawca: Piotr Hendel

Dział produkcji: Anna Ziemak

Fotoedytor: Alicja Górzyńska

Dział sprzedaży:tel. 22 555 61 84, e-mail: reklamaczasopisma@agora.pl

Dyrektor sprzedaży:Piotr Hendel

Dział marketingu: e-mail: marketing@agora.pl

Dyrektor marketingu: Agnieszka Adamska

Promocja: Aleksandra Latoszek, tel. 22 555 60 97

Druk: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków, Polska

Copyright Agora SA 2010

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skomentuj:

Redakcja miesięcznika Magnolia