Drenaż: kiedy jest potrzebny - przykłady rozwiązań

Tekst Krzysztof Traczyński
16.06.2012 , aktualizacja: 16.06.2011 17:08
A A A Drukuj
Drenaż opaskowy ułożony wokół ław fundamentowych to zwykle najlepsza ochrona domu przed wodą

Drenaż opaskowy ułożony wokół ław fundamentowych to zwykle najlepsza ochrona domu przed wodą (Rys. Wawrzyniec Święcicki)

Drenaż opaskowy to jeden z najlepszych sposobów na suchy budynek. Szkoda jedynie, że zwykle nie robi się go przed wybudowaniem domu, tylko później - kiedy budynek tonie w wodzie.
Budynki - podpiwniczone i bez piwnic - często są narażone na niszczące działanie wód gruntowych, które przenikają przez nieszczelności izolacji i zawilgacają, a czasem nawet zalewają, pomieszczenia znajdujące się pod ziemią. Żeby uniknąć kłopotów, warto zawczasu pomyśleć o drenażu.

Elementy drenażu

Drenaż opaskowy to system złożony z kilku elementów; najważniejsze z nich to rury i studzienki drenarskie.

Rury drenarskie - wykonane z tworzyw sztucznych, są karbowane i mają otwory, przez które woda wpływa do środka. Średnicę rur dobiera się w zależności od długości ciągu i typu warunków wodno-gruntowych; zazwyczaj dla domu jednorodzinnego wystarczą rury o średnicy 100 mm. Układa się je w wykopach ze spadkiem 0,5%. Rury należy obsypać żwirem o średnicy ziaren 16-32 mm (tak by otulina ze żwiru miała grubość ok. 20 cm), a następnie otoczyć włókniną filtracyjną (chroni drenaż przed zamuleniem).

Studzienki drenarskie (kontrolne) ustawiane są w miejscach załamania trasy przebiegu rur (w narożnikach domu), odbierają piasek spływający wraz z wodą i umożliwiają czyszczenie poszczególnych odcinków rur.

Czym zasypać wykop

Zasypka wykopu powinna być zrobiona z materiału o dobrej przepuszczalności - piasku, żwiru lub keramzytu (który przy okazji dodatkowo ociepla ściany piwnic). Absolutnie nie nadają się do tego natomiast grunty spoiste, na przykład glina , gdyż mogłyby zakłócić działanie drenażu. Woda opadowa zacznie wtedy gromadzić się w zasypce, skąd - ze względu na utrudnioną filtrację - nie będzie mogła przedostać się do drenażu. Zacznie więc spływać po ścianie budynku i zawilgacać mur. Może dopłynąć nawet do ławy fundamentowej i tam zalegać, atakując połączenie ławy ze ścianą - a w domach podpiwniczonych to właśnie miejsce jest szczególnie narażone na przenikanie wody. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest ułożenie na ścianie fundamentowej zaizolowanej lepikiem osłony z folii kubełkowej, która - zamknięta od góry specjalnym profilem - schodzi poniżej górnej powierzchni ławy.

Kiedy potrzebny jest drenaż

Drenaż jest potrzebny przede wszystkim w dwóch sytuacjach.

W podłożu znajdują się grunty nieprzepuszczalne (gliny, pyły, iły), nawet jeśli zdaje się nam, że nie występuje w nich woda gruntowa. Często zdarza się bowiem, że podczas badania układu warstw gruntu napotyka się jedynie na sączenia wody wypływającej z cienkich przewarstwień piaszczystych, a po wykonaniu wykopu nie widać jej w ogóle lub jest jej mało. Nie oznacza to jednak, że w czasie eksploatacji budynku nie pojawią się problemy: woda opadowa przemieszczająca się w czasie intensywnych opadów i roztopów przez przewarstwienia piaszczyste w glinie będzie przesączać się przez zasypkę wykopu, aż przedostanie się do dna wykopu, gdzie warunki filtracji są znacznie gorsze (znajdują się tam nienaruszone w czasie budowy nieprzepuszczalne grunty). Jeśli więc opady są intensywne, na dnie wykopu zaczną gromadzić się znaczne ilości wody, która może zacząć przedostawać się do wnętrza budynku.

Pod powierzchnią terenu znajdują się piaski o dobrej przepuszczalności, przykrywające głębiej leżące grunty spoiste (gliny). Podczas intensywnych opadów i roztopów wody gruntowe będą pojawiać się na stropie warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Jeśli znajduje się ona stosunkowo płytko (niewiele głębiej od poziomu posadowienia domu), woda gruntowa gromadząca się w podłożu może sięgnąć do głównego poziomu fundamentów piwnicy.

Co z tą wodą

Aby móc ułożyć wokół domu drenaż opaskowy, trzeba mieć dokąd odprowadzić spływającą nim wodę. Takim odbiornikiem może być na przykład kanalizacja deszczowa albo rów melioracyjny. Jeśli ich nie ma, stosuje się studnie chłonne lub system przeznaczony do gromadzenia i rozsączania wody.

Studnie chłonne odbierają wodę z drenażu i rozsączają ją do głębiej leżących warstw gruntu przepuszczalnego. Robi się je z lekkich rur z tworzyw sztucznych albo betonowych kręgów o średnicy ok. 1 m. Studnie chłonne najlepiej sprawdzają się na terenach, gdzie pod warstwą gruntów spoistych stosunkowo płytko znajdują się grunty przepuszczalne, mogące przyjąć wodę.

System do gromadzenia i rozsączania wody. Jego podstawowym elementem jest plastikowa, perforowana skrzynka, mieszcząca 200 l wody. Skrzynki można łączyć w pionie i poziomie. Układa się je w gruncie na głębokości około 1 m powyżej poziomu wody gruntowej.

Inwestorom planującym układanie drenażu opaskowego warto przypomnieć, że każdy wykop o głębokości powyżej metra trzeba zabezpieczyć przed obsypaniem.Warto wiedzieć

Przed podjęciem decyzji o ułożeniu drenażu opaskowego najpierw należy zlecić wykonanie badań geotechnicznych. Geotechnik albo geolog - czyli osoba znająca się na gruntach - musi rozpoznać podłoże wokół budynku. Badania takie polegają na wykonaniu płytkich wierceń w kilku miejscach wokół domu.

Z usług geotechnika najlepiej skorzystać jeszcze przed budową domu. Koszt badań geotechnicznych będzie wtedy znacznie niższy od wydatków, jakie trzeba poczynić na ochronę przed wodą gruntową w gotowym budynku. Po ułożeniu rur drenarskich i ustawieniu studzienek należy sprawdzić, czy zachowane zostały zaprojektowane wcześniej spadki; potrzebna jest do tego pomoc geodety.

Zobacz także

Zobacz więcej na temat:

Brak komentarzy

Materiały budowlane

Znajdź produkty z oferty producentów materiałów budowlanych