Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana materiałów wykończeniowych

Tomasz Rybarczyk

Teoretycznie podczas budowy można wprowadzić zmiany na każdym jej etapie. Pomysłów na to, co ulepszyć, jest tyle, ilu inwestorów. Ich inwencja bywa naprawdę nieograniczona. Przestrzegamy jednak przed podejmowaniem samowolnych decyzji i przedstawiamy najważniejsze zmiany oraz ich konsekwencje.

Zmiana materiałów wykończeniowych
Zmiana materiałów wykończeniowych
Fot. Tomasz Rybarczyk

Finisz budowy to prace wykończeniowe i porządkowe. Wydaje się, że na tym etapie, gdy dom jest zbudowany zgodnie z projektem i bez istotnych odstępstw, to już w zasadzie można realizować wszystkie pomysły, które dotyczą jego wykończenia. Niektóre elementy wykończenia wynikają jednak z zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub związane są z wydanymi warunkami zabudowy (WZ). Dlatego ważne jest, by kierownik budowy doprowadził ją do końca, by wszystko zostało zrobione zgodne przepisami.

Elementy wykończenia budynku wpływające na estetykę

Jest wiele elementów wykończenia budynku, które mają wpływ na jego zewnętrzną estetykę oraz na bezpieczeństwo użytkowania. Kolor elewacji oraz elewacyjne materiały wykończeniowe niewątpliwie mają wpływ na estetykę budynku. Jego kolorystyka może być jednak powiązana z zapisami MPZP lub wydanymi warunkami zabudowy (WZ), zgodnie z którymi budynek powinien być zaprojektowany i wybudowany. Projekt budowlany na pewno zawiera informacje dotyczące propozycji wykończenia oraz kolorów elewacji, więc najlepiej by było to realizować wg projektu. Czasami jednak decyzje inwestorów mogą być inne, wówczas dobrze jest to sprawdzić, by nie narazić się na niepotrzebne wydatki.

Elewacje nie zawsze są wykończone tynkiem zewnętrznym. Są również innego rodzaju wykończenia i materiały: deski elewacyjne, płyty elewacyjne, kamienie, klinkier, elementy z polistyrenu imitujące deski elewacyjne itp. Wybór jest naprawdę duży, więc jeśli chciałoby się to zmienić, również trzeba wziąć pod uwagę ogólną estetykę budynku. Niekiedy wykończenie elewacji może być powiązane z innymi przepisami, związanymi z bezpieczeństwem użytkowania, np. z przepisami zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków.

Jeśli zmiana polega na zastosowaniu materiału elewacyjnego niepalnego, czyli o reakcji na ogień Euroklasy A1, nie powinno być z tym problemu. Jednak, jeśli zmiana będzie dotyczyć materiału, który jest klasyfikowany jako palny, może to wręcz okazać się niedozwolone, by go zastosować.

W warunkach MPZP lub WZ często też pojawia się zapis, jakiego rodzaju wykończenie elewacji jest niedopuszczalne. Dotyczy to np. sidingu, który jest dosyć często wykluczony jako wykończenie elewacji budynków na danym terenie. Tak też może być, więc jeśliby się chciało cokolwiek zmienić w kwestii wykończenia elewacji, zastosowania innego niż w projekcie koloru, warto się skontaktować z projektantem, by ten pomógł w wyborze. Inwestorzy powinni pamiętać, że po to mają projektanta oraz kierownika budowy, by oni przeprowadzili inwestorów przez skomplikowany proces budowy od jej rozpoczęcia do zawiadomienia o zakończeniu.

Elementy wykończenia mające wpływ na bezpieczeństwo użytkowania

Elementy wykończenia to nie tylko estetyka, ale też bezpieczeństwo użytkowania. Oprócz szczególnej sytuacji opisanej wcześniej, związanej z zachowaniem bezpieczeństwa pożarowego, są oczywiście przypadki ogólne. Do nich można zaliczyć takie elementy wykończenia wnętrz, jak np. balustrady na schodach, balkonach, portfenetry oraz powierzchnie, po których się poruszamy i je użytkujemy. Elementy te mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Powinny być wykonane zgodnie z przepisami. Balustrady więc powinny być odpowiednio wysokie. Reguluje to nawet odpowiedni przepis z rozporządzenia Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: § 298 – wymogi dotyczące balustrad. Według przepisów elementy te powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a więc balustrady nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych muszą z kolei zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki. Wysokość balustrad jest również ujęta w tych przepisach. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy nie może być niższa niż 0,9 m. Dla tych elementów walory estetyczne są ze względów użytkowych mniej istotne niż zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania. W przypadku wykończenia podłóg ważne jest to, by zapewniały one nie tylko wysoką trwałość, estetykę, ale by również były bezpieczne w użytkowaniu. Szczególnie dotyczy to powierzchni, które ulegają zawilgoceniu. Jest wiele materiałów, które pod wpływem zawilgocenia stają się bardzo śliskie, wręcz uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie. Warto więc świadomie do tego podejść i wybrać takie materiały, które będą również bezpieczne w warunkach jakich będą użytkowane.

Podsumowanie

Materiały wykończeniowe, na które nie zwraca się uwagi w kontekście formalnego zakończenia budowy mają wpływ na estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Przepisy, które to regulują są stworzone dla bezpieczeństwa i dobra użytkownika.

    Więcej o:

Skomentuj:

Zmiana materiałów wykończeniowych