Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Oczyszczalnie drenażowe

Tekst: Mirosław Nowak

To najtańsze i najczęściej budowane przydomowe oczyszczalnie. Buduje się je na gruntach przepuszczalnych - piaskach, glinach piaszczystych.

Schemat oczyszczalni drenażowej
Schemat oczyszczalni drenażowej
Rys. Anna Ukielska
Drenaż rozsączający

Zasada działania. Po wstępnym podczyszczeniu ścieków za pośrednictwem studzienki rozdzielającej są one równomiernie rozprowadzane do rur drenarskich. Tam rozsączają się do gruntu, gdzie następuje ich doczyszczanie tlenowe. Wszystkie dreny mogą łączyć się rurą oraz studzienką zbierającą, której zadaniem jest napowietrzanie drenów.

Zalety - prosta konstrukcja, niski koszt zakupu urządzeń, duża odporność na nierównomierny dopływ ścieków, niskie koszty eksploatacji (związane jedynie z ewentualnym zakupem biopreparatów wspomagających procesy oczyszczania), mała awaryjność.

Wady - duża powierzchnia działki potrzebna do instalacji, brak możliwości sprawdzenia efektów oczyszczenia ścieków, możliwość łatwego przewymiarowania, ryzyko związane ze zmianami fizyko-biologicznymi, które mogą mieć miejsce niezależnie od działania człowieka.

Filtr piaskowy

Dobre rozwiązanie, jeśli grunt jest słaboprzepuszczalny, albo poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, żeby wybudować oczyszczalnię z drenażem rozsączającym.

Zasada działania. Ze studzienki rozdzielczej ścieki rozprowadzane są rurami drenarskimi do filtru piaskowego. Głównym jego wypełnieniem jest żwir, na którym rozwijają się mikroorganizmy odpowiedzialne za proces doczyszczania. Oczyszczone ścieki zbierane są za pomocą drenażu zbierającego i kierowane do odbiornika.

Zalety - prosta konstrukcja, niski koszt instalacji i eksploatacji (który ewentualnie może stanowić koszt zakupu biopreparatów wspomagających procesy oczyszczania), odporność na nierównomierny dopływ ścieków, możliwość gospodarczego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

Wady - duża powierzchnia działki potrzebna do instalacji, wyższe koszty i większy nakład pracy związany z wykonaniem filtra piaskowego, konieczność zrobienia zabezpieczenia przed uszkodzeniem filtra przez czynniki atmosferyczne.

    Więcej o:

Skomentuj:

Oczyszczalnie drenażowe