Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów

red.

Sposobów na zbieranie nadmiaru wody z otoczenia fundamentów, dla ich ochrony przed zawilgoceniem jest kilka. Najpopularniejszy jest drenaż opaskowy z perforowanych rur drenarskich, które układa się wokół ław fundamentowych powyżej ich dolnej i poniżej górnej powierzchni.

drenaż,drenaż opaskowy,fundamenty
Drenaż opaskowy wokół fundamentów domu
Fot. Wavin
Rury drenarskie te otacza się obsypką filtracyjną i geowłókniną oraz podłącza do studzienek: kontrolnych (rewizyjnych) i zbiorczej. Wodę zebraną w studzience zbiorczej odprowadza się w takie miejsce, by nie zagrażała budynkowi.

Warunki gruntowo-wodne

Wokół domów podpiwniczonych warto ułożyć drenaż chroniący fundamenty przed zawilgoceniem wodami gruntowymi lub opadowymi, gdy:

- wody gruntowe stale utrzymują się dużo poniżej fundamentów, ale okresowo - na przykład jesienią i wiosną - podnoszą się powyżej ław;

- wykop fundamentowy będzie zasypany gruntem bardziej przepuszczalnym niż grunt rodzimy;

- w gruncie rodzimym są "żyły" bardziej przepuszczalne niż reszta gruntu.

Elementy drenażu

Cały układ drenażu opaskowego składa się zazwyczaj z niżej omówionych części.

Rury drenarskie. Najczęściej są to rury perforowane z tworzyw sztucznych, średnicy 80-100 mm, które są przeznaczone głównie do gruntów piaszczystych. Są też rury w otulinie kokosowej (do gruntów gliniastych) lub w otulinie z włókniny syntetycznej (do gruntów piaszczystych i żwirowych). Otuliny te chronią rury przed zatykaniem drobinami przenikającymi z gruntu rodzimego. Rury łączy się na złączki, a ze studzienkami - na złączki i uszczelki. Dobór rur najlepiej powierzyć fachowcowi, zależy on bowiem od rodzaju odwadnianego gruntu i wybranego wariantu obsypki filtracyjnej.

Studzienki. Można je zmontować z gotowych elementów albo z rur kanalizacyjnych średnicy 200-315 mm. Ich wysokość wynosi zwykle 1-2 m. Studzienki usytuowane w podjeździe powinny być zakończone stożkiem betonowym z pokrywą betonową lub żeliwną, albo teleskopem z pokrywą żeliwną - dostosowaną do nacisku kół. Studzienki w trawniku wystarczy przykryć lekką pokrywą z tworzyw sztucznych, ale jeśli będzie się po nich chodzić - lepiej zakończyć je stożkiem betonowym z pokrywą.

Obsypka filtracyjna. Najczęściej żwir lub tłuczeń, którymi obsypuje się rury drenarskie. Chroni je przed zatkaniem i ułatwia napływanie wody gruntowej do drenażu.

Geowłóknina. Specjalna syntetyczna włóknina przepuszczająca wodę. Otula się nią lub przykrywa obsypkę filtracyjną, by chronić ją i rury drenarskie przed zatkaniem drobinami gruntu rodzimego.

Woda z drenażu

Zgodnie z przepisami wodę opadową i gruntową powinno się zagospodarować na terenie własnej działki: rozsączać na jej powierzchni lub - jeśli grunt wokół domu jest nieprzepuszczalny - odprowadzać do studni chłonnej sięgającej niżej położonych warstw przepuszczalnych, pod warunkiem, że nie ma w nich wody pod ciśnieniem.

Jeśli w ulicy jest kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna (łącząca ścieki bytowo-gospodarcze i deszczowe), wodę można wpuścić do niej, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Uwaga! Wody z drenażu nie wolno odprowadzać do kanalizacji bytowo-gospodarczej.

Wodę z drenażu można też odprowadzać do pobliskiego jeziora, rzeki lub rowu melioracyjnego. Jeśli odbiorniki te są poza działką, trzeba na to uzyskać zgodę właściciela odbiornika i właściciela gruntu, przez który będzie poprowadzona rura.

Drenaż redukuje zagrożenie zawilgocenia fundamentów w wyniku okresowego podwyższenia się wód gruntowych lub uszkodzenia izolacji.

Ile studzienek?

Potrzebna jest przynajmniej jedna studzienka kontrolna - w najwyższym miejscu drenażu i jedna zbiorcza - w najniższym, ale lepiej, gdy studzienki kontrolne są w każdym narożniku domu.

Nie warto układać drenażu, gdy:

- poziom wód gruntowych znajduje się kilka metrów poniżej poziomu terenu, a grunt jest przepuszczalny;

- nie ma gdzie odprowadzać zebranej wody.

W takiej sytuacji najlepiej zrezygnować z piwnic.

Ile to kosztuje

- rury drenarskie bez otuliny: średnicy 80 mm - 4-6 zł/m; średnicy 100 mm - 5-11 zł/m

- studzienki drenarskie średnicy 315 mm (2 m) - 400-800 zł

- geowłóknina - 4-6 zł/m2

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>    Więcej o:

Skomentuj:

Drenaż - na nadmiar wody wokół fundamentów