Redakcja miesięcznika Ładny Dom

redakcja

Adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, tel.: 22 555 68 56, fax: 22 555 66 71

e-mail:ladnydom@agora.pl

facebook:Ładny Dom

Redaktor naczelny: Katarzyna Wangin, katarzyna.wangin@agora.pl

Sekretarz redakcji: Monika Wach, tel.: 22 555 68 60, monika.wach@agora.pl

Redaktorzy:

Monika Karda, tel. 22 555 52 65

Małgorzata Krośnicka, tel. 22 555 68 63

Iwona Szczepaniak (z-ca red. nacz.), tel. 22 555 68 64

Beata Zielińska (szef działu instalacje), tel. 22 555 68 62

Ewa Staręga (redaktor prowadzący serwisu LadnyDom.pl)

Marek Rudnicki (redaktor serwisu LadnyDom.pl), tel. 22 555 66 71; marek.rudnicki@agora.pl

Stali współpracownicy: Agnieszka Cal-Hubska, Jarosław Chudzicki, Ewa Czarnecka, Tadeusz Dudek, Zbigniew Jankowski, Janusz Kaczorek, Małgorzata Kapelusiak, Robert Klos, Dariusz Koc, Tomasz Krakowczyk, Włodzimierz Krupa, Andrzej Markowski, Iwona Mere, Wojciech Stasiak, Ewa Stroik, Małgorzata Ślińska, Tomasz Walczak, Jolanta Zdanowska, Marek Żelkowski, Stefan Żuchowski

Dyrektor artystyczny grupy wydawniczej:Andrzej Przygodzki

Kierownictwo artystyczne i projekt makiety: Edyta Pietrzyk

Operator DTP: Anita Domżałowicz, Marek Falgowski

Fotoedytorzy: Joanna Zduniak, Sylwia Tukendorf

Koordynator produkcji: Leszek Puławski

Specjaliści przestrzeni barwnej: Zuzanna Przywuska, Łukasz Irzyk

Asystentka: Beata Sowińska, tel.: 22 555 68 13

Wydawnictwo:

AGORA SA

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

tel. 22 555 40 00, 22 555 40 01

Dyrektor Wydawniczy: Katarzyna Kolanowska

Wydawca i Dyrektor sprzedaży: Piotr Hendel

Dyrektor cyfrowego działu wydawniczego: Maciej Nowak

Dział sprzedaży: tel. 22 555 61 84; reklamaczasopisma@agora.pl

Dział marketingu: marketing@agora.pl

Dyrektor Marketingu: Agnieszka Adamska

Specjalista ds. marketingu: Karolina Malec

Dział kolportażu: tel. 22 555 53 33

Dyrektor kolportażu prasy: Robert Małaszek

Prenumerata: tel. 801 130 000 (koszt połączenia - zgodnie z taryfą operatora); prenumerataczasopisma@agora.pl

Pytania i reklamacje prosimy kierować pod adresem:

Dział kolportażu AGORA SA

ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Druk: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków

INDEKS 346357

ISSN 1506-3267

Copyright Agora SA 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Skomentuj:

Redakcja miesięcznika Ładny Dom