Rozmnażanie roślin

Rozmnażanie roślin. Co to jest rozmnażanie roślin? To wytwarzanie nowych osobników roślin prowadzące do zwiększenia liczebności populacji i rozszerzenia zasięgu gatunku. Jak rozmnażać rośliny?

Rozmnażanie roślin dokonuje się przez nasiona, odrosty korzeniowe oraz sadzonki. Najprostszą metodą rozmnażania roślin jest wysiew, dotyczy to jednak tylko ich części, głównie kwiatów. jednorocznych. Do rozmnażania roślin przez odkłady z pędów wybiera się zdrowy, mocny pęd, taki który jeszcze nie miał kwiatów. Z części pędu, która będzie umieszczona w ziemi usuwamy liście. Pęd nacinamy delikatnie, mniej więcej do połowy - w tym miejscu wyrosną kiedyś korzenie. Pęd umieszczamy nacięciem w podłożu i przysypujemy ziemią. Rozmnażanie roślin przez sadzonki, czyli przez podział, to metoda stosowana przy rozmnażaniu bylin. Bulwy czy cebule dzielimy na kilka kawałów i sadzimy, obficie podlewając.

Rozmnażanie roślin można podzielić na rozmnażanie wegetatywne (inaczej rozmnażanie bezpłciowe roślin) oraz rozmnażanie generatywne (rozmnażanie płciowe). Kwiaty to organy rozmnażania płciowego wytwarzane przez rośliny okrytonasienne, nazywane także okrytozalążkowymi. W tej chwili znanych jest około ćwierć miliona gatunków. W jaki sposób rozmnaża się rośliny okrytonasienne? Cykl rozwojowy roślin okrytonasiennych w skrócie wygląda tak: dojrzała roślina okrytonasienna wytwarza obupłciowe kwiaty, w których są organy rozmnażania płciowego. Męskimi organami rozrodczymi są pręciki, a żeńskimi słupki. Dojrzałe ziarna pyłku wysypują się z pylników i są przenoszone na znamiona słupków. W ten sposób dochodzi do zapylenia. Ziarno pyłku wytwarza łagiewkę pyłkową, która wrasta do wnętrza słupka. Znajdujące się w niej gamety męskie docierają do zalążka. W wyniku zapłodnienia w zalążku powstaje zygota. Zalążek przekształca się w nasienie. Z zygoty rozwija się zarodek, chroniony przez łupinę nasienną. Korzysta on z substancji odżywczych zgromadzonych w bielmie. Z zalążni powstaje owocnia. Kiedy nasiona są w pełni ukształtowane, owocnie zmieniają barwę. W sprzyjających warunkach nasiona kiełkują i wyrasta z nich młoda roślina. U roślin okrytozalążkowych występuje podwójne zapłodnienie.

Rozmnażanie roślin nagonasiennych. Zapylenie - pyłek przenosi wiatr z kwiatów męskich do okienka zalążka. Zapłodnienie komórki jajowej - plemnik zawarty w pyłku łączy się z komórką jajową, która znajduje się w zalążku i powstaje zygota. Powstanie nasienia - po zapłodnieniu komórki jajowej zalążek przekształca się w nasienie.