Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja zapewnia wymianę zużytego powietrza na świeże i czyste.

Wentylacja grawitacyjna - siłą napędową wentylacji grawitacyjnej jest różnica gęstości powietrza zimnego (na zewnątrz domu) i ciepłego (wewnątrz). Ciepłe powietrze jako lżejsze unosi się do góry i wydostaje na zewnątrz przez wyprowadzone ponad dach kominy wentylacyjne, do których wloty (zakończone kratkami) znajdują się w łazienkach, kuchni czy garderobie. Na jego miejsce do pokoi napływa świeże chłodniejsze powietrze z zewnątrz.
Wentylacja hybrydowa - łączy w sobie zalety wentylacji grawitacyjnej, takie jak niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oraz cichą pracę (działa bez wentylatorów), ze skutecznością i niezawodnością wentylacji mechanicznej. Działanie wentylacji hybrydowej opiera się na zamontowaniu w pomieszczeniach czystych (czyli pokojach) nawiewników powietrza, a na kominie wentylacyjnym specjalnej nasady hybrydowej.
Wentylacja mechaniczna - w wentylacji mechanicznej wymiana powietrza jest niezależna od wpływów atmosferycznych. Wymuszony przepływ powietrza uzyskuje się dzięki zastosowaniu jednego lub kilku wentylatorów. W domach stosuje się dwa rodzaje wentylacji mechanicznej: wywiewną i nawiewno-wywiewną.

Klimatyzacja polega na utrzymywaniu w pomieszczeniach zamkniętych odpowiednich warunków klimatycznych: temperatury, wilgotności oraz składu chemicznego powietrza - wolnego od zanieczyszczeń. Celem klimatyzacji jest więc zapewnienie właściwych warunków higienicznych i dobrego samopoczucia. Służą do tego specjalne urządzenia - klimatyzatory.