Mała architektura

Mała architektura. Co oznacza mała architektura? Mówiąc najogólniej - mała architektura to niewielkie obiekty budowlane, wznoszone w ramach zagospodarowania terenu (działki budowlanej pod budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, miast, osiedli, zakładów pracy, parków, ogrodów itp.). Podstawowym kryterium zaliczającym dany obiekt do małej architektury jest jego funkcja i wielkość.

Mała architektura wokół domu to wszystkie obiekty użytkowe służące rekreacji i utrzymaniu porządku na terenie nieruchomości. W tym kontekście elementy małej architektury to np. ogrodzenie, śmietnik, a także wędzarnia, murowany grill, oczko wodne, figurki ogrodowe czy pergole służące rozmieszczeniu zieleni. Jak widać - rodzaj użytych materiałów mnie ma tu znaczenia. Może być mała architektura z cegieł, mała architektura z drewna itd. Co ciekawe - w świetle prawa w pojęciu "mała architektura" nie mieści się altana. Bez względu na to, z czego zbudowana.

Mała architektura bez pozwolenia. Mała architektura ogrodowa ma to do siebie, że jej obiekty nie wymagają pozwolenia na budowę. Nie znaczy to jednak, że można je wybudować w dowolnym miejscu i w dowolnym kształcie. Budowę przydomowych ogrodzeń regulują odrębne przepisy.