Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wyporność altany

Liliana Jampolska

Do ustalenia, na ilu i jakiej objętości pojemnikach należy umieścić konstrukcję, aby wraz z użytkownikami unosiła się na wodzie, trzeba skorzystać z prawa Archimedesa odkrytego już w III wieku p.n.e. Przypomnijmy: na każde ciało zanurzone w cieczy działa zwrócona w górę siła wyporu; wartość jej jest równa ciężarowi cieczy wypartej przez to ciało. Oznacza to, że całkowicie zanurzony pojemnik o objętości 100 litrów unosi na wodzie ciało o ciężarze 100 kg, bo 1 litr wody waży 1 kg. Jeśli przyjmiemy, że altana wraz z meblami i biesiadnikami waży około jednej tony, to powinna pływać na co najmniej dziewięciu 120-litrowych beczkach, bo: 9 beczek×120 l×1 kg/l = 1080 kg.    Więcej o:

Skomentuj:

Wyporność altany