Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak budować wiatę garażową przy domu - konstrukcja i materiały

Tekst Cezary Jankowski, red.

Gdy nie ma garażu, dobrym rozwiązaniem jest wiata garażowa. Co prawda nie zapewni takiego komfortu jak garaż, ale osłoni samochód przed deszczem, śniegiem, słońcem i spadającymi liśćmi.

fot. Grzegorz Otwinowski
Narażona na podmuchy wiatru wiata musi mieć solidną konstrukcję dachu i dobrze zamocowane pokrycie dachu, na przykład z blachodachówki czy z gontów bitumicznych.
Fot. Grzegorz Otwinowski

Wiata garażowa 

Ładnie zrobiona wiata garażowa często jest dodatkową ozdobą posesji. Jednak nie o efekt wizualny przede wszystkim tu chodzi, ale o funkcje praktyczne, które powinny decydować o jej lokalizacji i wymiarach. Wiatę trzeba więc postawić w takim miejscu, aby był do niej zapewniony wygodny wjazd. Najlepiej - na linii bramy wjazdowej lub w niewielkim od niej odchyleniu, równolegle do wjazdu na posesję. Ustawienie wiaty prostopadle do wjazdu spowoduje, że trzeba będzie do niej skręcać pod kątem prostym, co oznacza konieczność wygospodarowania na terenie działki sporo wolnego miejsca na wykonanie tego manewru.
 

Wiata garażowa - wymiary

Wymiary wiaty muszą być tak dobrane, aby nie utrudniały swobodnego wjazdu oraz otwarcia drzwi od samochodu na pełną szerokość przynajmniej z jednej strony. Przyjmuje się, że dla większości samochodów osobowych optymalne wymiary wiaty to około 3 m szerokości i około 6 m długości. Jej wysokość powinna wynosić od 2 do 2,2 m.

Wiata garażowa na jeden samochód

W przypadku wiaty dla jednego auta jej szerokość powinna wynosić minimum 2,5 m, długość około 6 m a wysokość, co najmniej 2,2 m. Podane wymiary będą idealne dla samochodów osobowych, w przypadku większych aut należy je odpowiednio dostosować. Oczywiście, sama budowa wiaty nie jest trudna, wymaga zaopatrzenia się w materiały dostępne w wielu sklepach budowlanych. Pamiętajmy jednak, by wybierając rodzaj materiałów kierować się istniejącą zabudową domu - wiata powinna wyglądać harmonijnie.

Wiata garażowa a przepisy prawa budowlanego

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wzniesienie wiaty nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru budowy inwestycji, pod warunkiem, że jej powierzchnia nie przekracza 50m2 a działka jest zabudowana. Przed przystąpieniem do wykonania wiaty należy sprawdzić zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy nie ograniczają wykonania takiej zabudowy.

Konstrukcja wiaty

Konstrukcja nośna może być wykonana zarówno z drewna jak i ze stali. Wiaty drewniane konstrukcje? Konstrukcja drewniana jest dużo łatwiejsza do zamontowania. Budowa wiaty drewnianej? Jej wykonanie wymaga posiadania bali drewnianych o przekroju 8 czy też 10 cm. Najlepiej sprawdzi się drewno sosnowe, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Do wykonania wiaty sprawdzą się zarówno bale kwadratowe jak i okrągłe. Konieczne jest jednak wcześniejsze ich zaimpregnowanie. Wszystkie elementy wiaty należy złączyć ze sobą przy użyciu złączy ciesielskich bądź łączników stalowych. Do montażu warto stosować gwoździe ocynkowane, które nie powodują powstawania rdzawych zacieków. Konieczne jest również zastosowanie zastrzałów - skośnie umocowanych w narożach krótkich belek, które pozwolą zwiększyć sztywność konstrukcji. 

Konstrukcja - wiaty drewniane - materiały

Wiatę garażową najczęściej buduje się z elementów drewnianych, a jej dach przykrywa dachówką cementową, ceramiczną lub gontem bitumicznym. Pokrycie wiaty powinno być takie samo jak dachu domu. Drewno użyte do budowy musi być zaimpregnowane - najlepiej ciśnieniowo, a po zmontowaniu konstrukcji dodatkowo zabezpieczone przed wpływem rozmaitych warunków atmosferycznych lakierobejcą. Szczególnie dokładnie trzeba zabezpieczyć dolne części słupków, bo są one najbardziej narażone na działanie wilgoci. Przed zamontowaniem warto je zanurzyć w emulsji asfaltowo-kauczukowej, która stworzy na nich dodatkową powłokę ochronną.

Jak samodzielnie wykonać wiatę garażową?

Do wykonania wiaty (takiej jak na zdjęciu) będziemy potrzebować:

na konstrukcję:
  • żwiru, piasku, cementu - na słupki fundamentowe;
  • krawędziaków o przekroju 10×10 cm lub 12×12 cm, które posłużą na słupy i płatwie; z resztek krawędziaków można wyciąć miecze, czyli elementy usztywniające konstrukcję;
  • belek o przekroju 5×12 cm lub 7×15 cm - na krokwie i poprzeczki; ich przekrój zależy od gęstości rozstawienia krokwi;
  • desek o grubości 2,5 cm - na wiatrownice i poszycie dachu;
  •  łat o przekroju 4×5 cm - do montażu pokrycia dachu;
  • kotew fundamentowych, gotowych łączników ze stali, gwoździ.


na dach:

  • materiału pokryciowego;
  • elementów orynnowania do małych połaci.

Wykonanie wiaty garażowej  - krok po kroku

Przygotowanie fundamentu. Drewniane słupy konstrukcji wiaty stawia się na betonowych słupkach fundamentowych i przymocowuje do nich kotwami ze stali ocynkowanej. Jak zrobić takie słupki? Wylewa się je bezpośrednio w gruncie, w miejscach, gdzie będą rozmieszczone słupy konstrukcji. Wykop pod słupek powinien mieć przynajmniej 70 cm głębokości i około 30×30 cm szerokości. Nad wykopem umieszcza się ramkę zbitą z desek o wysokości 12-15 cm - posłuży jako deskowanie nadziemnej części słupka fundamentu. Następnie wykop wypełnia się mieszanką betonową przygotowaną ze żwiru i piasku lub piasku i pospółki, dokładnie wymieszanych z cementem w proporcji 4:1 (4 łopaty kruszywa i 1 łopata cementu). Mieszankę zarabia się wodą, uważając, aby beton nie był zbyt rzadki, co zmniejszyłoby jego wytrzymałość i utrudniło ustawienie kotew. Wszystkie słupki każdego boku wiaty należy betonować jednocześnie, sprawdzając za pomocą rozciągniętego sznura, czy znajdują się w jednej linii.

Osadzenie kotew mocujących słupki. Gdy mieszanka betonowa zacznie wiązać, ale jeszcze nie utraci elastyczności, wciska się w nią kotwy (po jednej na każdy słupek) aż do poziomu uchwytu mocującego, a następnie wyrównuje powierzchnię betonu. Kotwy muszą być ustawione w jednej linii - ich położenie łatwo sprawdzić przy użyciu rozciągniętego sznura. Po upływie 3-6 dni w zależności od pogody, gdy beton zwiąże, można przystąpić do montażu słupów konstrukcji.

Zamocowanie słupów konstrukcji. Przycina się je na potrzebną długość i następnie wstawia kolejno w uchwyty kotew, a następnie przewierca w słupach otwory i mocuje je Śrubami przelotowymi. Słupy trzeba dokładnie wypionować, bo potem możliwa będzie tylko niewielka korekta ich ustawienia - podczas montowania płatwi i poprzeczek.

Zamocowanie płatwi. Do przymocowania płatwi na końcach słupów najwygodniej jest użyć kątowych złączy ciesielskich, które przybija się lub przykręca do obu łączonych elementów. Aby usztywnić połączenie, złącza mocuje się z obu stron słupów. Nie jest to konieczne, gdy konstrukcja będzie wzmocniona przy zastosowaniu mieczy. Płatwie można również przymocować ukośnie wbijanymi gwoździami, ale wtedy zastosowanie mieczy jest niezbędne.

Uwaga! Płatwi nie powinno się łączyć na długości. Jeśli jest to konieczne, miejsce łączenia musi wypadać nad słupem, a na belkach robi się 10-15 cm zakładki.

Po zamocowaniu płatwi dłuższe boki wiaty łączy się ze sobą poprzeczkami przybitymi do słupów, pilnując, aby utrzymać jednakową odległość między belkami płatwi.

Przygotowanie i zamocowanie krokwi. Pary krokwi, które będą montowane na dachu, najwygodniej jest przygotować na ziemi - według zbitego z desek szablonu w kształcie trójkąta odwzorowującego kształt dachu. Poprzeczka na dole szablonu, zamocowana w miejscu oparcia krokwi na płatwiach, wskaże, gdzie wykonać zaciosy na krokwiach. Na szczycie krokwie można połączyć ze sobą na styk przy użyciu gotowego, stalowego łącznika, ale trwalsze (choć trudniejsze) będzie tradycyjne połączenie ciesielskie na zakład. Gdy pary krokwi będą gotowe, ustawia się je na oczepie w odstępach zgodnych z projektem i mocuje do niego wbijanymi ukośnie gwoździami lub przy użyciu metalowych łączników. Aby utrzymać wymagane odległości między krokwiami i zabezpieczyć je przed przewróceniem się, kolejne pary krokwi po ustawieniu łączy się ze sobą prowizorycznie deskami przybijanymi w pobliży kalenicy. Po zamocowaniu krokwie można odpowiednio przyciąć przy okapie - robi się to "pod sznurek".

Wykonanie deskowania. Ponieważ dach otwartej wiaty narażony jest zarówno na napór wiatru od strony zewnętrznej, jak i na podmuchy od wewnątrz, zawsze zaleca się wykonywać na nim pełne deskowanie. Zabezpieczy ono dachówki przed podrywaniem przez wiatr. Oczywiście konieczne jest zamocowanie na nim łat montażowych. Trzeba też pamiętać o zamocowaniu na szczytach dachu wiatrownic, które zapobiegną podrywaniu przez wiatr skrajnych elementów pokrycia.

Montaż orynnowania. Jeśli wokół wiaty nie planujemy utwardzać terenu, orynnowanie będzie potrzebne. W przeciwnym razie woda spływająca z daszku utworzy z czasem wgłębienia w gruncie, a rozbryzgi z kałuż będą stale brudzić samochód. Rynny można mocować bezpośrednio do krokwi lub lepiej - do deski okapowej biegnącej wzdłuż brzegu dachu. Rury spustowe mocuje się do słupów konstrukcji. Przy ich wylotach można wykonać studzienki chłonne wypełnione żwirem.

Przygotowanie podłoża. Podłoże w wiacie powinno być utwardzone i nieco wyniesione ponad otaczający teren, aby nie gromadziła się tam woda. Najprostszym rozwiązaniem będzie ułożenie płyt ażurowych na podsypce piaskowej. Płyty te można ułożyć na całej powierzchni wiaty lub jedynie w dwóch liniach - pod koła samochodu.

Można też podłoże wykonać z drobnego żwiru wymieszanego z piaskiem - jego warstwa powinna mieć grubość około 20 cm. Jeśli podłoże jest gliniaste, pod warstwą żwiru powinno się ułożyć geowłókninę, która zapobiegnie mieszaniu się warstw. Po obrysie wiaty trzeba oczywiście osadzić krawężniki, aby żwir się nie "rozjeżdżał".

Dobrym pomysłem jest również wykonanie podłoża z kostki betonowej. Przepuszcza ona wodę i łatwo ją zamieść. Kostkę kładzie się na posypce piaskowej grubości około 10 cm stabilizowanej cementem i po ułożeniu zagęszcza wibratorem.
W przypadku wiaty ze stali można ją wykonać z zimno giętych profili stalowych o grubości ścianki już minimum 2 mm bądź ze stalowych rur. Decydując się na stalową wiatę warto postawić na wiatę ocynkowaną, dzięki czemu będzie zabezpieczona przed powstawaniem korozji.
W przypadku wiaty ze stali można ją wykonać z zimno giętych profili stalowych o grubości ścianki już minimum 2 mm bądź ze stalowych rur. Decydując się na stalową wiatę warto postawić na wiatę ocynkowaną, dzięki czemu będzie zabezpieczona przed powstawaniem korozji.
Fot. Shutterstock

Z czego wykonać zadaszenie wiaty garażowej?

Zadaszenie najczęściej wykonuje się z elementów drewnianych, opartych na oczepie, który łączy słupki konstrukcyjne. W przypadku wiat stalowych można użyć profili metalowych, jednak dużo trudniejsze jest przymocowanie do nich pokrycia dachowego. Wykonując zadaszenie warto pamiętać, by jego nachylenie nie było mniejsze niż 15 stopni, dzięki czemu woda będzie mogła bezproblemowo spływać i tym samym oczyszczać dach. Jeśli chodzi o pokrycie dachowe to do wyboru mamy blachodachówkę, faliste płyty bitumiczne jak i gonty czy też przezroczyste płyty poliwęglanowe. Nie zaleca się wykonania pokrycia z dachówki ceramicznej bądź cementowej z uwagi na jej znaczny ciężar.

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak budować wiatę garażową przy domu - konstrukcja i materiały