Jak kupić i jak montować styropian?

Wybierając styropian do ocieplenia domu, należy mieć na uwadze, że będzie on spełniał swoją funkcję przez wiele lat użytkowania. Dlatego ewentualne oszczędności na etapie zakupu (na przykład wybór materiału o słabszych parametrach albo mniejszej grubości), mogą okazać się pozorne, ponieważ będą wpływać na późniejsze, wyższe koszty ogrzewania.
Każdy wyrób budowlany ma nazwę, lecz w żaden sposób nie jest ona narzucona przez normę branżową. Każdy wyrób budowlany ma nazwę, lecz w żaden sposób nie jest ona narzucona przez normę branżową. Fot.: TERMO ORGANIKA

Nazwa a przeznaczenie styropianu

Fot. powyżej: każdy wyrób budowlany ma nazwę, lecz w żaden sposób nie jest ona narzucona przez normę branżową.

Szukając odpowiedniego styropianu, warto kierować się zaufaniem do producenta i wybierać produkty firm znanych, sprawdzonych i rekomendowanych. Na pewno należy zrezygnować z materiałów o zaskakująco niskiej cenie, jest ona bowiem najprawdopodobniej efektem bardzo zaniżonej jakości oferowanego wyrobu. Niestety, ma to później negatywne odzwierciedlenie w efektywności i trwałości całego ocieplenia.

Producenci styropianu przeznaczonego do ocieplania budynków często stosują nazwy zawierające docelowe miejsce, gdzie powinien być wbudowany, na przykład "fasada", "podłoga", "dach", "parking", wraz z dodatkowymi określeniami własnymi, różnicującymi wyroby oferowane przez producenta do tych samych zastosowań, na przykład "classic" czy "expert"). Dostępny na rynku styropian może tez mieć nazwę zawierającą główne deklarowane parametry, na przykład EPS 70-040, w której 70 oznacza deklarowane naprężenie ściskające 70 kPa, a 040 - deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  = 0,040 W/(mK).

Uwaga! Warto wiedzieć, że płyty styropianowe przeznaczone do izolacji termicznej ścian mogą znacznie różnić się podanymi parametrami, na przykład najistotniejszą w tej aplikacji deklarowaną lambdą, która wpływa na ostateczną izolacyjność termiczną przegrody.

Dostępne na rynku płyty styropianowe przeznaczone do izolacji podłóg różnią się z kolei głównie naprężeniem ściskającym. Dlatego, dobierając wyrób, należy kierować się nie samą nazwą, a wyłącznie deklarowanymi parametrami, które powinny być podane przez producenta na opakowaniu (a niekoniecznie w nazwie) oraz w deklaracji właściwości użytkowych i karcie technicznej. Tylko wówczas wykonane ocieplenie spełni założenia projektowe w zakresie izolacyjności cieplnej i przewidywanych w budynku obciążeń.

Gdzie można układać styropian?

Krzysztof Krzemień z firmy Termo Organika : 

Płyty styropianowe są najczęściej stosowanym materiałem do ochrony cieplnej budynków. Ich wszechstronność i wysokie właściwości użytkowe zostały pozytywnie zweryfikowane na przestrzeni kilku dziesięcioleci stosowania w budownictwie. Coraz większą popularność zyskuje styropian grafitowy, który ze względu na znacznie lepsze właściwości izolacyjne zapewnia odpowiednią ochronę cieplną przy mniejszej grubości niż zwykły biały styropian. Płyty styropianowe, z drobnymi wyjątkami, mogą być stosowane praktycznie w każdej części budynku. Bardzo dobrze izolują ściany zewnętrzne, przez które "ucieka" najwięcej ciepła. Obecnie standardem ocieplenia ścian nowych budynków są płyty o grubości 20 cm, w pasywnych zaś grubość izolacji styropianem grafitowym przekracza nawet 30 cm. Płyty styropianowe to materiał, który wraz z innymi produktami, takimi jak tynki, siatki, kleje itp., tworzy system ociepleń ścian.

Kolejnym miejscem, w których styropian pełni rolę strażnika ciepła, są ściany fundamentowe, gdzie stosuje się płyty z kategorii "fundament", czyli o obniżonej nasiąkliwości. Bez problemu radzą sobie one w ekstremalnie trudnych warunkach, jakie panują poniżej poziomu gruntu; pozostałe to ocieplenie podłóg na gruncie lub nad nieogrzewanymi piwnicami czy garażami oraz tam, gdzie jest ogrzewanie podłogowe.

Sprawdzanie w laboratorium producenta jednego z najważniejszych parametrów styropianu, czyli współczynnika przewodzenia ciepła. Sprawdzanie w laboratorium producenta jednego z najważniejszych parametrów styropianu, czyli współczynnika przewodzenia ciepła. Fot.: Arbet

Najważniejsze parametry styropianu

Fot. powyżej: sprawdzanie w laboratorium producenta jednego z najważniejszych parametrów styropianu, czyli współczynnika przewodzenia ciepła.  

Ze względu na właściwości ocieplające styropianu przede wszystkim liczy się deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  D. Im jest on niższy, tym lepsza będzie izolacyjność cieplna. Obecnie na rynku najczęściej oferowane są płyty styropianowe o ?D = 0,045-0,031 W/(mK). W sensie użytkowym ważny jest deklarowany opór cieplny RD, który jest proporcją grubości płyty do  D. Z tego wynika, że aby uzyskać ten sam poziom izolacyjności cieplnej, można zastosować wyrób o wyższej  i większej grubości płyty. Na przykład taką samą izolacyjność cieplną (RD = 2 (m2K)/W) zapewni płyta o grubości 9 cm i  = 0,045 W/(mK) oraz płyta o grubości 8 cm i  = 0,040 W/(mK).

Ponadto jeśli styropian będzie użyty do izolacji:

ścian w systemie ETICS - wymagana jest określona wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych próbki, oznaczana symbolem TR (minimalna wynosi 80 kPa);
podłóg - ważne jest naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, oznaczane jako CS(10) (najczęściej 60-100 kPa);

dachów płaskich pod bezpośrednie krycie papą - należy sprawdzić naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu, czyli CS(10) oraz odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury, oznaczane jako DLT(1) (zwykle na poziomie do 5%);

ścian fundamentowych - tu ważna jest nasiąkliwość wodą przy długotrwałym pełnym zanurzeniu w wodzie, oznaczana jako WL(T) (może być na poziomie 1-5%); parametr ten służy do wyznaczania przez projektanta lambdy obliczeniowej, uwzględniającej zmianę parametrów pod wpływem wilgotności. Oznacza to, że rzeczywista izolacyjność termiczna płyt, które będą miały kontakt z wilgocią, będzie gorsza.

Lepsza jest jedna warstwa styropianu czy dwie warstwy?

Grzegorz Jędra z firmy Austrotherm:

Jeśli chodzi o ściany, system ETICS (złożony system zewnętrznej izolacji cieplnej) zakłada użycie jednej warstwy materiału termoizolacyjnego. Świadczą o tym dwie niezwykle istotne kwestie. Pierwsza z nich to procedura uzyskania dokumentów odniesienia - krajowych lub europejskich aprobat lub ocen technicznych - dla zestawu produktów, który chcemy trwale wbudować. Zestaw ten poddawany jest odpowiednim badaniom w układzie z jedną warstwą termoizolacyjną.

Drugą kwestią są przesłanki ekonomiczne - niezwykle istotne nie tylko dla inwestora, ale również dla wykonawcy. Nie znajdziemy uzasadnienia dla układów dwuwarstwowych z uwagi na konieczność wykonania drugiego połączenia klejowego (między pierwszą a drugą płytą styropianową). Należy jednak zaznaczyć, iż układy dwuwarstwowe są stosowane w przypadku zasadnej termomodernizacji obiektów, w których dodatkowa warstwa termoizolacyjna wykonywana jest na budynku już docieplonym. Jednak zastosowanie znajduje wówczas odrębne dokumenty odniesienia.

Etykieta styropianu

Na opakowaniach styropianu znajdują się kody złożone z ciągu liter i cyfr. Oznaczają one wartości parametrów użytkowych konkretnego produktu. Mogą być różne, zależnie od zastosowania danego rodzaju styropianu, na przykład, dla płyt fasadowych podany będzie parametr TR (poziom wytrzymałości na rozciąganie), a dla płyt podłogowo-dachowych - CS (10) (poziom naprężeń ściskających przy 10% odkształceniu).

Na przykład dla płyty:

fasadowej - EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 ;

podłogowo-dachowej - EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1

Czy styropian "znika" ze ścian lub dachu?

Jeśli nie są przestrzegane warunki stosowania styropianu, występuje zjawisko jego "znikania". Wiąże się to ze specyficzną budową tworzywa piankowego, jakim jest polistyren spieniony oraz jego właściwościami, głównie wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną.

Zjawisko to wynika z naruszenia porowatej struktury materiału w niekorzystnych warunkach - pod wpływem wysokiej, wyższej niż dopuszczalna, temperatury stosowania (styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 800C) oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych.

W praktyce taka sytuacja zdarza się przy wykonywaniu izolacji dachowych, do których zastosowano różnego rodzaju lepiki do przyklejenia papy czy inne materiały dekarskie. Preparaty te nagrzewa się do wysokich temperatur, przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania styropianu. Przy naniesieniu gorącej warstwy smoły lub lepiku może nastąpić zjawisko mięknięcia i topienia się polimeru, a tym samym zniszczenie struktury styropianu.

Podobne zjawisko może zajść także w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie ciemnym, absorbującym energię słoneczną, która pod wpływem nasłonecznienia znacznie się nagrzewa oraz powoduje wydzielanie się lotnych substancji "atakujących" styropian.

Kolor styropianu

Zależy od barwy materiału użytego do produkcji. Zwykle płyty styropianowe są białe lub szare. Białe produkuje się ze "zwykłego" polistyrenu, szare - z polistyrenu z dodatkiem grafitu poprawiającego ich właściwości izolacyjne.

Szary styropian ma najlepszy deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła - lambda deklarowana = 0,031-0,033 W/(mK), nadaje się więc do budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Takim styropianem (o obniżonym współczynniku przewodzenia ciepła) zaleca się ocieplać ściany zewnętrzne, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy konieczna jest redukcja grubości termoizolacji.

Dostępne są również płyty styropianowe w innych kolorach (np. pomarańczowym) lub z wzorami (kropki). Takie zabiegi służą wyróżnieniu danego produktu, na przykład styropian pomarańczowy ma specjalny filtr zabezpieczający przed szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Styropianem często przez pomyłkę bywają również nazywane płyty z polistyrenu ekstrudowanego, zwykle występującego w kolorze zielonym, niebieskim lub różowym. Tymczasem są to dwa różne produkty. Choć obydwa wytwarza się z polistyrenu, proces produkcji wygląda inaczej. W efekcie płyty polistyrenu ekstrudowanego mają lepsze parametry, ale kosztują więcej niż styropian.

Czy to prawda, że szary styropian jest trudniejszy w układaniu niż biały?
Odpowiada Krzysztof Krzemień z firmy Termo Organika: 

Zalecenia dotyczące wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przy użyciu kompletnego systemu ociepleń są takie same, niezależnie od rodzaju styropianu, który ma być zastosowany (grafitowy, w kropki lub zwykły biały). Jeśli są mocowane płyty grafitowe, trzeba pamiętać o naturalnym zjawisku nagrzewania si cie, że materiały w ciemnym kolorze absorbują więcej promieni słonecznych, a ich powierzchnie nagrzewają się bardziej niż płyty zwykłego styropianu. Dlatego (oraz z innych przyczyn) należy zadbać o założenie siatek ochronnych na rusztowania. W zasadzie przed przystąpieniem do prac ociepleniowych siatki ochronne na rusztowaniach powinny być bezwzględnie założone.

Ochrona przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych dotyczy praktycznie każdego etapu wykonywanych prac. Począwszy od przyklejania płyt styropianowych, wyrównywania powierzchni poprzez szlifowanie, wykonywania warstwy zbrojonej, gruntowania i najważniejszej czynności, jaką jest aplikowanie ostatniej warstwy w postaci cienkowarstwowego tynku strukturalnego.

Styropian grafitowy jest stosowany na polskim rynku już od kilkunastu lat, a jego udział w ilości ocieplanych domów dynamicznie rośnie. Kilkunastoletnie doświadczenie stosowania styropianów grafitowych dowiodło, że materiał doskonale sprawdza się w budownictwie, a szczególnie jako ochrona cieplna ścian w systemach ociepleń. Warto więc stosować taki system ociepleń, w którym styropian grafitowy stanowi ocieplenie, a całość rozwiązania jest objęta aprobatą techniczną.

Paroprzepuszczalność styropianu

Fot. powyżej: za odprowadzanie nadmiaru wilgoci z wnętrza domu odpowiada przede wszystkim wentylacja, nie zaś materiały, z których zbudowano ściany.

Im mniejszy jest opór dyfuzyjny ocieplonej ściany, tym więcej pary przez nią przenika. Ponieważ ocieplenie zawsze zwiększa opór dyfuzyjny (ważną cechą styropianu jest również jego duży opór dyfuzyjny), często mamy do czynienia z poglądem, że pogarsza ono mikroklimat we wnętrzach, a nawet powoduje rozwój pleśni. Wbrew obiegowym opiniom całkowity brak izolacji termicznej albo zastąpienie styropianu wełną mineralną nie zapewni odprowadzania przez ściany nadmiaru pary wodnej z pomieszczeń.

Za usuwanie pary wodnej odpowiada wentylacja! Ilość wilgoci możliwej do odprowadzenia przez ściany wynosi 0,5-3%. Zakres ten zależy głównie od sprawności wentylacji oraz ilości wilgoci wytwarzanej w pomieszczeniu, a nie od rodzaju izolacji termicznej ścian. Zostało to potwierdzone przez badaczy, którzy przeprowadzili analizę dyfuzji pary wodnej dla trzech rodzajów przegród: nieocieplonej, ocieplonej styropianem i ocieplonej wełną mineralną.

Odporność styropianu na ogień

Fot. powyżej: badanie reakcji styropianu na ogień w laboratorium.

W Unii Europejskiej stosuje się styropian w klasie reakcji na ogień E, co oznacza materiał samogasnący. Zawsze jest wbudowany w układzie: w fundamentach jest zasypany ziemią, w podłogach i dachach płaskich przykryty kilkucentymetrową betonową wylewką, a w ścianach zewnętrznych pokryty zaprawą zbrojącą i tynkiem lub osłonięty ścianką elewacyjną.

Polska norma przewiduje trzy rodzaje odporności na ogień kompletnych systemów ociepleń, przy czym najlepszą pod względem bezpieczeństwa pożarowego jest klasyfikacja nierozprzestrzeniająca ognia (NRO). Tę właśnie klasę ma większość systemów ze styropianem, co oznacza, że ocieplona fasada zachowuje się podczas pożaru podobnie jak mur nieocieplony. Klasyfikację NRO mają też systemy ociepleń z bardzo grubymi płytami styropianowymi. To dowód, że wraz ze wzrostem grubości styropianu w układach ociepleniowych ETICS, klasyfikacja ogniowa pozostaje na tym samym (bezpiecznym) poziomie.

Jakość styropianu

Kupując styropian, nie jesteśmy w stanie sami sprawdzić jego parametrów technicznych, deklarowanych przez producenta, bo do tego potrzebny jest profesjonalny sprzęt laboratoryjny. Dlatego wcześniej warto poczytać na stronach internetowych producentów, czym ich produkty się wyróżniają, jakie mają parametry i czy mają odpowiednie certyfikaty, atesty i rekomendacje niezależnych notyfikowanych instytutów badawczych (np. renomowany w kraju Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie). Zapoznajmy się z poradami producentów, których wyroby zamierzamy wybrać - to dobra metoda na sprawdzenie profesjonalizmu firmy oraz weryfikacja poprawności założonego rozwiązania. Liderzy rynku mają profesjonalne działy techniczne (również mobilne) służące poradą ekspertów w tematach związanych z ocieplaniem.

Fot.: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Eksperci z Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) uspokajają, że wcale nie trzeba od razu odwiedzać laboratorium badawczego. "Test jakości" styropianu można bardzo łatwo wykonać samemu. Wystarczy zważyć paczkę płyt. Waga paczki o określonej objętości i gęstości dla styropianów konkretnych odmian nie powinna być niższa od określonej wartości. Jeśli waga jest zgodna z podaną na opakowaniu, dla wybranej odmiany wyrobu, to można w pewnym przybliżeniu oczekiwać zgodności cech izolacyjnych i wytrzymałościowych z deklaracją producenta. Bezpośrednie przełożenie na szereg właściwości styropianu ma bowiem jego gęstość, czyli proporcja masy do objętości. Im gęściej upakowane są granulki polistyrenu, z których zbudowana jest płyta styropianu, tym wyższa waga płyty, a co za tym idzie - lepszy (czyli niższy) współczynnik przewodzenia ciepła i lepsza izolacyjność. Zdarza się, że niektórzy producenci zaniżają wsad surowca niezbędny do produkcji danej odmiany wyrobu, przez co granulki w tych wyrobach nie są upakowane tak, jak powinny. Aby przekonać się, czy zakupiony przez nas wyrób nie jest efektem "oszczędności" nierzetelnego producenta, samodzielnie możemy więc sprawdzić jego wagę. Skuteczność takiego testu jakości jest dość dobra. Z pewnością warto go zrobić, zanim zakupi się materiał termoizolacyjny, który ma na wiele lat decydować o komforcie przebywania w ocieplonym budynku oraz o kosztach jego ogrzewania. Oczywiście wybierając styropian, należy kierować się znajomością marki, rekomendacją użytkowników i niezależnych instytutów badawczych.

Styropian czy polistyren ekstrudowany

Styropian (nazywany w Austrii i Niemczech styroporem) to potoczne określenie materiału z granulek polistyrenu o średnicy 0,2-5 mm, poddanych procesowi spienienia. Nazywa się to ekspandowaniem i stąd bierze się skrótowe oznaczenie styropianu EPS, czyli polistyren ekspandowany (z ang. Expanded PolyStyrene). EPS, w wyniku spienienia polistyrenu, kilkadziesiąt razy zwiększa swoją objętość, tworząc kuleczki połączone w bryłę graniastosłupa o objętości ok. 7 m3, a następnie - w efekcie cięcia termicznego - powstaje gotowy do użycia produkt w postaci płyt styropianowych.

RADVENOM.COMFot. Arbet

XPS, czyli polistyren ekstrudowany, formowany jest w fazie produkcji na kształt płyty gotowej do użycia. Przekrój płyty z polistyrenu XPS jest jednorodny, bez widocznych podziałów. Polistyren ekstrudowany jest twardszy od styropianu EPS, mniej nasiąkliwy i bardziej odporny na ściskanie, zwykle kolorowy.

Czy styropian trzeba chronić przed słońcem?

Grzegorz Jędra z firmy Austrotherm:

Płyty styropianowe powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed działaniem warunków atmosferycznych, w tym promieniowania słonecznego. W przypadku braku takiego zabezpieczenia należy się spodziewać, iż białe płyty styropianowe zaczną żółknąć, co w konsekwencji może doprowadzić do pojawienia się luźnego nalotu na ich powierzchni. Dlatego niezwykle ważne jest, aby płyty styropianowe stosowane na zewnątrz obiektów były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych nie tylko podczas magazynowania, ale również podczas prowadzenia prac dociepleniowych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na przechowywanie szarych płyt styropianowych, wykorzystywanych do termoizolacji obiektu. Są to produkty o najlepszych parametrach izolacyjności cieplnej, które z uwagi na swoją barwę (niższy współczynnik odbicia światła HBW) są bardziej wrażliwe na bezpośrednie oddziaływanie promieniowania słonecznego niż białe płyty EPS. Zalecane jest więc magazynowanie ich w miejscach zacienionych (np. w garażu) lub okrycie jasną plandeką ochronną oraz stosowanie podczas prac dociepleniowych siatek osłonowych na rusztowaniach, które jednocześnie zabezpieczają powierzchnię ścian zewnętrznych przed nadmiernym nasłonecznieniem.

Jak poprawnie ułożyć ocieplenie

Fot. powyżej: do ocieplania fundamentów przeznaczone są płyty o bardzo małej nasiąkliwości i dużej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne.

Nawet najlepszy materiał budowlany nie spełni swojej funkcji, jeżeli zostanie niewłaściwie użyty. Od dobrego ułożenia ocieplenia  w dużym stopniu zależy więc jego efektywność oraz trwałość.

Styropian łatwo daje się ciąć na cienkie kawałki, których krawędzie można dowolnie formować. Nawet ozdobne elementy wykonuje się na budowie, jeśli wykonawca ma specjalne urządzenie do żłobienia styropianu. Jednak bardziej skomplikowane kształty nadają plotery 3D.

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych, należy zapoznać się z zaleceniami producentów, podanymi w formie instrukcji czy też zamieszczonymi w kartach technicznych produktów.

Fundamenty. Przed ich ociepleniem zabezpiecza się je przed zawilgoceniem warstwą hydroizolacji, np. masą bitumiczną, która jest bezpieczna dla styropianu i nie wchodzi z nim w reakcję chemiczną, np. płyty styropianowe przykleja się do fundamentu klejem poliuretanowym. Przymocowane płyty zabezpiecza folią kubełkową i obsypuje ziemią.

Czy styropian da się szczelnie ułożyć?

Odpowiada Marcin feliks z firmy Austrotherm:

To konieczność, w przeciwnym razie pojawią się mostki termiczne, czyli takie miejsca w przegrodzie budynku (np. w ścianie), w których przepływ strumienia ciepła przebiega inaczej, mniej korzystnie dla użytkownika niż w pozostałych miejscach przegrody. Wynika to z wybranego układu warstw lub z nieszczelności pomiędzy nimi. Ogólnie rzecz ujmując, są to miejsca izolacyjnie słabsze niż w pozostałej części przegrody.

W ofercie producentów znajduje się kilka rozwiązań i produktów pozwalających uporać się z tego typu problemami. W sytuacjach, w których w ścianie zastosowano materiały o zdecydowanie gorszych parametrach izolacyjnych niż w pozostałej części tej przegrody, np. żelbetowe nadproża, słupy czy wieńce, rozwiązaniem jest zastosowanie tu płyt styropianowych o podobnej grubości jak w innych miejscach ściany, ale o lepszej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, na przykład o lamdzie deklarowanej 0,031.

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy mostki termiczne pojawią się z powodu nieszczelności w warstwie termoizolacji. Aby tego uniknąć, należy wybrać płyty o specjalnym wykończeniu krawędzi na tzw. pióro- wpust lub też na zakładkę. Są to rozwiązania stosowane od lat, jednak najczęściej tego typu nieszczelności eliminuje się niskorozprężną uszczelniającą pianką poliuretanową, ponieważ uszczelnienie wykonane w ten sposób jest optymalne.

Czy styropian nadaje się do ocieplania dachu?

Krzysztof Krzemień z firmy Termo Organika: 

Niezależnie od konstrukcji i kształtu dachu, płyty styropianowe są materiałem, który świetnie spełni funkcję izolatora. Duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne będzie atutem w przypadku dachów płaskich, gdzie izolacja jest układana zazwyczaj na konstrukcji betonowej, a warstwą wierzchnią jest papa lub membrana z PVC.

Podobnie w przypadku ocieplania dachów skośnych z poddaszem użytkowym, gdzie coraz częściej drewniane elementy więźby pełnią też funkcję dekoracyjną. Aby uzyskać takie rozwiązanie, można zastosować styropian w metodzie nakrokwiowej (izolacja układana na podłożu z desek lub płyt OSB). Duża odporność styropianu na zawilgocenie może okazać się ważna w przypadku ewentualnego uszkodzenia pokrycia i dostania się wody opadowej do środka. Płyty styropianowe zastosowane w tradycyjnym układzie ocieplenia dachu skośnego (pomiędzy krokwiami) zachowują stabilność przez wiele lat, nie osuwają się i nie powodują rozszczelnienia warstwy izolacyjnej. Specjalnie modyfikowane płyty do izolacji między krokwiami mają nacięcia równoległe do krawędzi szerokości płyty, które nadają sprężystość i ułatwiają instalację pomiędzy krokwiami, bez potrzeby dodatkowego mocowania.

Jak montować?

Fot. powyżej: ściany zewnętrzne to miejsca, które najczęściej ociepla się styropianem przyklejonym zaprawą.

- Ściany zewnętrzne. Bardzo ważne jest sprawdzenie podłoża, do którego będzie mocowany styropian wraz z całym systemem. Należy skontrolować, czy jest ono stabilne i zapewni odpowiednią przyczepność dla kleju.

Styropian na ściany przykleja się jedną warstwą. Płyty mocuje się od dołu budynku, zachowując ciągłość ocieplenia od ścian fundamentowych. Płyty należy kłaść "na mijankę", to znaczy tak, by pionowe spoiny między nimi były przesunięte w kolejnych rzędach. Sposób nanoszenia kleju na płytę (metodą obwodowo-plackową lub całopowierzchniowo) powinien być zawsze zgodny z zaleceniami producenta. Jeśli warstwa ocieplenia ma być gruba, na przykład 20 cm, nieprawidłowe jest układanie dwóch warstw po 10 cm.

Fot. TERMO ORGANIKA

Fot powyżej: Podłogi na gruncie to kolejne miejsca, w których dobrze sprawdzą się wytrzymałe płyty styropianu. Na samym dole: choć do ocieplania poddaszy stosowana jest wełna mineralna, na rynku są specjalne płyty do układania między krokwiami.

- Podłogi na gruncie. Podłoże, na którym będzie ułożone ocieplenie z płyt styropianowych, musi być zabezpieczone przed wilgocią (w odpowiednich warstwach układa się na nim papę lub folię PE lub inne membrany dopuszczone do kontaktu ze styropianem). Musi także być równe, by zapewnić warstwie styropianu stabilne warunki pracy.

Uwaga! Przed ułożeniem cementowej wylewki na styku podłogi ze ścianą należy wykonać dylatacje, układając w tych miejscach piankową taśmę dylatacyjną.

- Stropodachy. Przy wykonywaniu tradycyjnych stropodachów niewentylowanych stosuje się zwykłe płyty styropianowe z fazowanymi krawędziami. Na dachu płaskim można też ułożyć styropianowe płyty laminowane papą. Pozwalają one na skrócenie czasu wykonywania izolacji z papy. Przy ocieplaniu dachów płaskich stosuje się także kliny styropianowe, pozwalające na ukształtowanie powierzchni tak, by woda opadowa spływała do rynien czy wpustów dachowych. W dachach o konstrukcji odwrócone (czyli żwirowych i zielonych) warto stosować styropian o zmniejszonej nasiąkliwości, a najlepiej jeśli będzie to polistyren ekstrudowany (XPS).

Fot. AUSTROTHERM

Co zrobić z odpadami styropianu po budowie?

Największe ilości odpadów ze styropianu powstają podczas prac dociepleniowych. Ocenia się, że w przypadku skomplikowanych powierzchni elewacji budynków, np. z dużą liczbą otworów okiennych, z płytami balkonowymi, loggiami, odpady mogą stanowić nawet do 15% użytego materiału.

Istnieją różne sposoby zagospodarowania odpadów styropianowych po ociepleniu budynku. Resztki styropianu budowlanego po zakończeniu prac mogą być przekazane jego producentowi (jeśli ma on stosowne pozwolenie). Warunkiem jest, aby odpady te nie zawierały zanieczyszczeń (na przykład kleju), ponieważ najprawdopodobniej zostaną ponownie przetworzone. Do takich odpadów nie należy dołączać styropianów opakowaniowych, ponieważ najczęściej nie zawierają one dodatków uniepalniających.

Odpady styropianowe można również przekazywać do zakładów utylizacji styropianu. Niewielkie ilości odpadów mogą być wyrzucone do żółtych pojemników na odpady segregowane, jednak najlepiej skonsultować to z indywidualnym odbiorcą odpadów i sprawdzić, czy jest zainteresowany odbiorem styropianu.

Więcej o:
Komentarze (4)
Jak kupić i jak montować styropian?
Zaloguj się
 • hatake76

  Oceniono 1 raz 1

  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stale kontroluje materiały sprzedawane na rynku budowlanym, również styropiany z wynikami badań można zapoznać sie na stronie urzędu, tam są podawane dom wiadomości publicznej

 • gumbas985

  Oceniono 1 raz 1

  Przed kupnem styropianu warto sprawdzić czy posiada certyfikat jakości ITB

 • kadejan

  Oceniono 1 raz 1

  Dokładnie, styropian należy kupować tylko sprawdzonej firmy jak termoorganika, inaczej możemy utopić pieniądze

 • czarnyyyy

  Oceniono 1 raz -1

  Nie można oszczędzać na izolacji. Słabej jakości izolacja nie będzie spełniać swojej funkcji. Ciepło będzie uciekać a rachunki rosnąć. Czytałem długo o różnych metodach izolacji i najlepiej wypadła izolacja natryskowa. Mam od 2 lat poddasze ocieplone pianą PUR i rzeczywiście nie pojawiają się mostki termiczne, montaż był wykonany bardzo szybko i bezproblemowo. Polecam firmę ewapur.pl, która ocieplała mój dom.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX