Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Murowanie zimą

Tomasz Rybarczyk, architekt i inżynier budownictwa z 29-letnim doświadczeniem; ma uprawnienia do projektowania i kierowania budową bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; pełni funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonawstwa; znawca materiałów i technologii; projektuje, opracowuje ekspertyzy oraz opinie techniczne

W okresie jesienno-zimowym czy wczesnowiosennym temperatura powietrza bywa dodatnia, często zbliżając się do wartości 0°C. Wtedy – pod pewnymi warunkami – można prowadzić niektóre roboty, na przykład wznosić mury, stosując zaprawę przeznaczoną do użycia w łagodnych warunkach zimowych, czyli przy temperaturze 0-5°C.

Większość wyrobów budowlanych można stosować  w temperaturze od +5 do +25°C. Jednak znaczące ograniczenie robót następuje najczęściej poniżej 0°C
Większość wyrobów budowlanych można stosować w temperaturze od +5 do +25°C. Jednak znaczące ograniczenie robót następuje najczęściej poniżej 0°C
Tomasz Rybarczyk

Istotnym warunkiem prowadzenia robót w niskiej temperaturze jest monitorowanie warunków pogodowych, odpowiedzialność i kontrolowanie robót oraz dbałość o szczegóły. Zaniedbanie któregoś z tych zagadnień może prowadzić do tego, że elementy murowe nie będą związane zaprawą, co jest podstawowym wymogiem konstrukcji ściennych.

Składowanie bloczków

Przed rozpoczęciem murowania zimą elementy ścienne powinny być przechowywane w temperaturze wyższej niż -2°C, przez dłużej niż 24 godziny. Najlepiej, jeśli do momentu rozpoczęcia prac murarskich mogą być składowane w temperaturze dodatniej, w ofoliowanych paletach. Dodatkowo bloczki można przykryć, by ewentualny mróz nie spowodował przemarznięcia ich powierzchni. Niedopuszczalne jest bowiem prowadzenie prac murarskich z użyciem przemarzniętych elementów.

Przygotowanie zaprawy

Jeśli zaprawa zimowa ma być stosowana w temperaturze niższej niż +5°C, do rozrobienia suchej mieszanki zaleca się użyć ciepłej wody. Przygotowana w wiadrze powinna być chroniona przed niską temperaturą, co zagwarantuje zachowanie jej właściwości roboczych.

Murowanie

Roboty można prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. Jeśli podczas murowania spadnie ona poniżej 0°C, pracę należy przerwać. Ponadto murowania nie można prowadzić na otwartej, nieosłoniętej przestrzeni podczas opadów.

Zapewnienie odpowiednich warunków wiązania

Należy tak zaplanować prace, by ewentualny spadek temperatury do wartości -5°C nie nastąpił wcześniej niż po 8 godzinach od zastosowania zaprawy zimowej. Ponadto świeży mur należy chronić przed przemrożeniem i zawilgoceniem. Zaleca się więc, aby świeżo wzniesione ściany zostały przykryte osłonami brezentowymi. Trzeba też wziąć pod uwagę to, że w zależności od warunków pogodowych, potrzebne może okazać się zastosowanie nagrzewnic rozprowadzających równomiernie ciepłe powietrze pod osłoniętymi kurtynami.

Kontrola wzniesionych murów

Przed rozpoczęciem murowania zaleca się przeprowadzenie próby związania dzień wcześniej wymurowanych bloczków. Test polega na uderzaniu ich bocznych powierzchni młotkiem z gumowym obuchem i obserwowaniu, czy się nie odspajają. Jeśli się odspoją, oznacza to, że zaprawa nie związała i mur należy rozebrać do miejsca, w którym bloczki się nie odspajają.

Budowa zimą zwiększa koszty, dlatego prace należy prowadzić tylko wtedy, gdy nie można ich przełożyć na inny termin
Budowa zimą zwiększa koszty, dlatego prace należy prowadzić tylko wtedy, gdy nie można ich przełożyć na inny termin
Tomasz Rybarczyk
    Więcej o:

Skomentuj:

Murowanie zimą