Dom energooszczędny: ocieplanie ścian zewnętrznych

Na koszty ogrzewania domu bardzo duży wpływ ma izolacyjność termiczna jego ścian zewnętrznych. Aby można go było uznać za energooszczędny, powinny one mieć współczynnik przenikania ciepła U znacznie lepszy niż ten wynikający z przepisów. Co więc zrobić, by prawidłowo ocieplić ściany, zapewniając lepszą izolacyjność i niższe rachunki?
Co mówią przepisy Co mówią przepisy fot. Pixabay

Co mówią przepisy?

Informacje o wymaganej izolacyjności cieplnej ścian znajdziemy w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Od 1 stycznia 2017 r. zostały one zaostrzone w stosunku do tych obowiązujących poprzednio: zgodnie z nimi, maksymalny współczynnik przenikania ciepła U dla ścian nie może być niższy niż 0,23 W/(m2K). Kolejne zmiany nastąpią od początku roku 2021, kiedy to współczynnik U dla ścian w budynkach mieszkalnych nie będzie mógł przekroczyć 0,2 W/(m2K).

Dom energooszczędny: ściany Dom energooszczędny: ściany fot. Pixabay

Budowa domu energooszczędnego - o czym trzeba pamiętać?

Jeśli planujemy budowę domu energooszczędnego, powinniśmy zwiększyć grubość ocieplenia, tak aby współczynnik U ściany był jeszcze niższy.

Nie tylko podczas wznoszenia ścian, ale i projektowania domu, szczególnie energooszczędnego, należy zadbać o eliminację mostków cieplnych tworzących się zwykle wokół okien, w narożnikach, a także w miejscach łączenia bloczków lub pustaków.

Izolacyjność ścian Izolacyjność ścian fot. PIxabay

Najważniejsza rada

Dobrze, jeśli ściany mają dużą zdolność do akumulacji ciepła. Aby takie były, trzeba je zbudować z ciężkich materiałów. Ciepło pochodzące z promieniowania słonecznego (oraz ogrzewania) zostanie wówczas "zmagazynowane" w warstwie nośnej ściany, a potem stopniowo będzie przez nie oddawane. Południowa ściana domu będzie nagrzewać się mocniej, jeśli zostanie wykończona w ciemnym kolorze.

Aby ściana jednowarstwowa miała takie parametry, jakie podaje producent, musi zostać wybudowana dokładnie według jego zaleceń Aby ściana jednowarstwowa miała takie parametry, jakie podaje producent, musi zostać wybudowana dokładnie według jego zaleceń Fot.: Wienerberger

Ściany murowane bez ocieplenia

W przypadku ścian murowanych bez ocieplenia za wytrzymałość i izolacyjność termiczną odpowiada mur. Dlatego wznosi się go tylko z tych materiałów, które jednocześnie są mocne i ciepłe. Najcieplejsze ściany z betonu komórkowego mogą osiągnąć współczynnik U = 0,19 W/(m2K).

Na rynku są też pustaki poryzowane, które nadają się do budowy ciepłych ścian jednowarstwowych. Wypełnione są one wełną mineralną, dzięki czemu zbudowane z nich ściany o grubości 44 cm mają U na poziomie 0,18. Dostępne są również pustaki keramzytobetonowe "z wkładką" ze styropianu, zbudowane z nich ściany mogą osiągnąć współczynnik U = 0,15.

Ściany dwuwarstwowe najłatwiej jest wykorzystać do budowy domów energooszczędnych - ich izolacyjność termiczna zależy głównie od ocieplenia Ściany dwuwarstwowe najłatwiej jest wykorzystać do budowy domów energooszczędnych - ich izolacyjność termiczna zależy głównie od ocieplenia Fot.: Grupa Silikaty

Ściany murowane z ociepleniem

W ścianach dwuwarstwowych łatwo jest uzyskać bardzo niską wartość współczynnika przenikania ciepła U, odpowiednio zwiększając grubość ocieplenia. To właśnie ono ma bowiem największy wpływ na ich izolacyjność termiczną. Warstwę nośną tych ścian można wymurować z dowolnego materiału. Materiał ocieplenia również jest dowolny - może to być zarówno wełna mineralna, jak i styropian. Najlepiej, żeby miał jak najniższy współczynnik przewodzenia ciepła, na przykład zamiast zwykłego styropianu o = 0,040 W/(m2K) warto użyć cieplejszego, grafitowego, o współczynniku = 0,32).

Jak dobrać warstwę ocieplania? Jak dobrać warstwę ocieplania? fot. Pixabay

Jak dobrać warstwę ocieplania?

Aby współczynnik U ściany osiągnął wartość 0,2, zwykle trzeba ją ocieplić kilkunastoma centymetrami wełny lub styropianu. Już zastosowanie warstwy ocieplenia o grubości 20 cm da dobre rezultaty.

Co to oznacza w praktyce?

Przykładowo dla ściany z pustaka poryzowanego, 25 cm, z ociepleniem 20 cm ze styropianu grafitowego (= 0,032) współczynnik U wyniesie 0,143, a dla ściany z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600, 24 cm, z takim samym ociepleniem - 0,128. W najcieplejszych domach energooszczędnych warstwa ocieplenia ścian może sięgać nawet 40 cm.

Warto wiedzieć, że większość technologii prefabrykacji jest energooszczędna, ponieważ bez problemu można osiągnąć U ścian poniżej 0,15.

Więcej o: