Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dom energooszczędny - dopłaty

Redakcja Pressland

Budowa domu energooszczędnego wymaga dużo większych nakładów finansowych niż budowa domu tradycyjnego. W przypadku domów energooszczędnych koszt może być nawet 15% większy a już w przypadku domów pasywnych nawet 35%. Decydując się na budowę tego rodzaju warto zainteresować się tematem dopłat, który pozwoli, choć trochę obniżyć wysokość wkładu własnego.

Dom energooszczędny - dopłaty
Dom energooszczędny - dopłaty
Fot. shutterstock

Z jakich dopłat można skorzystać?

Decydując się na budowę domu o obniżonym zapotrzebowaniu energetycznym można skorzystać z dopłat do kredytu dla domów jednorodzinnych i mieszkań (zarówno w przypadku budowy jak i zakupu) z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Można również uzyskać dofinansowanie na poszczególne instalacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Dom energooszczędny - dopłaty
Dom energooszczędny - dopłaty
Fot. shutterstock

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie je jest stricte udzielane na samą budowę domu energooszczędnego, ale na koszty kwalifikowane. Pod podjęciem kosztów kwalifikowanych należy rozumieć dodatkowe koszty ponoszone podczas przystosowywania domu do odpowiedniego standardu energetycznego. Do wspomnianych kosztów zaliczyć można zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku (materiałów izolacyjnych ścian, dachów, stropów, posadzek a także stolarki drzwiowej i okiennej). Koszty obejmują również zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej. Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć kosztów związanych z wykończeniem nieruchomości, które umożliwia zamieszkanie. Należy dodać, że wysokość uzyskanej dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, choć jej wysokość nie może przekroczyć ich wartości.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania?

W przypadku skorzystania z dofinansowania można uzyskać wiele korzyści. Do najważniejszych, wyliczanych przez instytucję udzielające dofinansowania, zaliczyć można jedną główną w postaci niższych kosztów związanych z dostosowaniem budynku do standardów niskoenergetycznych. Ważne są również korzyści osiągane w momencie posiadania domu energooszczędnego i jego zamieszkiwania. Zaliczamy do nich niższe koszty eksploatacji oraz wyższą wartość budynku energooszczędnego w porównaniu z tradycyjnym. Posiadanie domu energooszczędnego, z wieloma systemami i udogodnieniami zapewnia również komfortowe mieszkanie.

Dom energooszczędny - dopłaty
Dom energooszczędny - dopłaty
Fot. shutterstock

Jakie są wymagania?

Najważniejszym wymaganiem jest uzyskanie odpowiedniego standardu energetycznego: NF40 bądź NF15. Niestety, uzyskanie wspomnianych standardów nie jest takie łatwe. Wyjaśniając, należy wspomnieć, że pod pojęciem zapotrzebowania energetycznego rozumie się ilość kilowatów niezbędnych na metr kwadratowy na rok do ogrzania powierzchni budynku. Budynki spełniające standard NF15 potrzebują w ciągu roku ok. 2,5 kg węgla, 1,5 litra oleju opałowego bądź około 1,7m3 gazu do ogrzania jednego metra kwadratowego budynku. W tym miejscu należy wspomnieć, że domy tradycyjne posiadają zapotrzebowanie energetyczne około 150 m2/rok.  Okazuje się, więc, że aby uzyskać standard NF15 konieczne jest wybudowanie domu pasywnego. Z kolei dom spełniający standard NF40 będzie kwalifikowany, jako energooszczędny, a jego zużycie będzie kształtować się na poziomie od 30 do 60 kWh m2/rok. W takim przedziale kształtują się domy energooszczędne z „wyższej półki”. Wybierając rodzaj budowanego domu i możliwość skorzystania z dofinansowania należy się zastanowić czy uzyskane dofinansowanie 50 000 zł brutto (w przypadku spełniania standardu NF15) bądź 30 000 zł brutto (dla standardu NF40) będzie stanowić ważny udział w kosztach budowy domu.

Skomentuj:

Dom energooszczędny - dopłaty