Koszty podłączenia się do kanalizacji

Niektóre podane przez nas ceny usług mogą różnić się w poszczególnych gminach i to nawet znacznie. Działalność przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych reguluje bowiem prawo miejscowe, a umowa wykonawcza podlega prawom rynkowym.

Przykładowe koszty podłączenia domu do sieci kanalizacyjnej:

- wydanie warunków wykonania przyłącza - ok. 80 zł;

- mapa do celów projektowych - 250-400 zł (zależnie m.in. od wielkości mapy, czasu jej przygotowania itd.);

- projekt przyłącza - 500-1000 zł;

- uzgodnienie w ZUD - 105 zł;

- zajęcie pasa drogowego - najczęściej bierze to na siebie wykonawca i kalkuluje w cenie;

- odbiór przyłącza przez inspektora z MWiK - ok. 100 zł;

- wykonanie przyłącza - nawet kilka tysięcy złotych (zależy to od warunków i ustaleń pomiędzy inwestorem a wykonawcą);

- inwentaryzacja geodezyjna - ok. 300-400 zł.

Jeśli dom znajduje się poniżej poziomu zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub jest
od niej tak oddalony, że ścieki nie mogą odpływać do sieci grawitacyjnie, można zastosować małą przepompownię ścieków. Stawia się ją pod ziemią obok budynku
lub w piwnicy. Pompa podnosi ścieki do odpowiedniego poziomu (najlepiej do studzienki rozprężającej), skąd doprowadzane są do kolektora w ulicy.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail. Zobacz PRZYKŁAD