Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Żółte, brązowiejące plamy na igłach i pędach

Redakcja "Ogrody"

Prowadzące do zamierania pędów powoduje grzyb Phomopsis juniperovora.

Infekcji ulegają głównie igły młode, starsze są odporne. Niekiedy w miejscu infekcji na pędach powstaje charakterystyczna obrączka (brak kory na pędzie na długości około 0,5 cm). Na powierzchni obumarłych tkanek widoczne są czarne zarodniki grzyba, które w czasie deszczu lub podlewania przenoszą się na sąsiednie rośliny.

Recepta

Należy wycinać chore pędy, a porażone rośliny opryskać jednym z fungicydów: Benazol 50 WP (0,1%), Bravo 500 SC (0,2%), Clortosip 500 SC (0,2%), Gwarant 500 SC (0,2%), Sarbrawit 530 SC (0,25%), Sarfun 500 SC (0,1%), Sportak Alpha 380 EC (0,05%) lub Topsin M 500 SC (0,1%).

Skomentuj:

Żółte, brązowiejące plamy na igłach i pędach