Chlorotyczne, jasne okrągłe plamy na liściach

Redakcja "Ogrody"

Wywoływane są przez grzyby z rodzaju Rythisma.

Z czasem plamy zmieniają zabarwienie na żółte.

Recepta

Profilaktycznie warto usuwać i palić opadłe liście. Porażone drzewa trzeba opryskać 2-3 razy co 7 dni jednym z preparatów: Benazol 50 WP (0,1%), Bravo 500 SC (0,2%), Domark 100 EC (0,05%), Sarfun 500 SC (0,1%) lub Score 250 EC (0,05%), przemiennie z biopreparatami Biochikol 020 PC (1%) lub Biosept 33 SL (0,05%).

    Więcej o:

Skomentuj:

Chlorotyczne, jasne okrągłe plamy na liściach