Brązowe, wodniste plamy na płatkach kwiatowych

Redakcja "Ogrody"

Pojawiają się na magnoliach porażonych przez grzyb Botrytis cinerea.

Przy wysokiej wilgotności powietrza całe kwiaty bardzo szybko gniją. Niekiedy plamy rozprzestrzeniają się na pędy, w wyniku czego część znajdująca się powyżej obumiera. Na powierzchni obumarłych tkanek formuje się szary, pylący nalot zarodników grzyba, które przenoszone są na sąsiednie rośliny przez wiatr.

Recepta:

Rośliny należy podlewać bezpośrednio do podłoża i usuwać silnie porażone pąki kwiatowe. Porażone rośliny opryskujemy jednym z fungicydów: Rovral Flo 255 SC (0,2%), Sumilex 500 SC (0,1%), Teldor 500 SC (0,1%) lub Kaptan 50 WP (0,2%).

Skomentuj:

Brązowe, wodniste plamy na płatkach kwiatowych