Mozaikowate przebarwienie liści na żółto

Redakcja "Ogrody"

Powoduje je przędziorek wierzbowiec, który żeruje od maja do połowy sierpnia na dolnej stronie liści.

Recepta:

Rośliny zaatakowane przez przędziorki opryskujemy najpóźniej do połowy sierpnia preparatem Talstar 100 EC (0,05%) lub mieszaniną preparatów Nissorun 050 EC (0,06%) i Talstar 100 EC (0,05%).

Skomentuj:

Mozaikowate przebarwienie liści na żółto