Czy huba szkodzi drzewu na którym rośnie

dr Wojciech Słomka, specjalista ochrony roślin

Czy można uratować drzewo, na którym pojawiły się huby? W moim ogrodzie zaatakowały orzech i starą jabłonkę. Iwona Piechocka

Boczniak ostrygowaty
Boczniak ostrygowaty
Fot. Wojciech Słomka

Wojciech Słomka
fot. archiwum

Wojciech Słomka: To zależy od wielu czynników. Najpierw trzeba określić gatunek huby. Te twory to szkodliwe grzyby infekcyjne, rozwijające się wewnątrz drzew i pojawiające się jako narośla na ich różnych częściach. Najczęściej są to huby twarde o kopytowatym kształcie, takie jak hubiaki (fot.) i czyrenie (fot.), błyskoporek podkorowy (fot.), czyreń dębowy (fot.) i skórniak pomarszczony (fot. 5). Jest jednak wiele hub miękkich, z kapeluszami blaszkowatymi (jak boczniak ostrygowaty - fot.).
Niektóre huby nazwano grzybami śmierci. Są to nimi między innymi: rozszczepka pospolita, żółciak siarkowy oraz korzeniowce schowane przy szyjce korzeniowej. Rozwój tych grzybów oznacza śmierć drzewa.
W procesie leczenia ważne jest umiejscowienie huby. Im wyżej się ona znajduje, tym łatwiej uratować drzewo.

Jak pozbyć się huby?

Najpierw odcinamy hubę od konara, a następnie wydrążamy zmienione chorobowo tkanki, aż dojdziemy do warstw zdrowych. Powstałą ranę kilkakrotnie nasączamy roztworem wodnym Topsinu M 500 SC, Miedzianu 50 WP lub Miedzianu Extra 350 SC. Roztwór powinien być 2- lub 3-krotnie silniejszy niż zaleca producent. Zabieg powtarzamy trzykrotnie. Następnie ranę smarujemy mieszanką jednego z tych środków zmieszanych z syntetyczną korą.

Skomentuj:

Czy huba szkodzi drzewu na którym rośnie